Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er i mål med den særlige indsats for at afvikle de ældste sager i 2017.

I hele 2017 har AES arbejdet med at afvikle de 5.000 ældste arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne. Vi er meget glade for, at vi er lykkedes med at træffe de afgørelser, som mange har ventet længe på.

Alle arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne fra 2014 eller før var omfattet af indsatsen i 2017.

Så langt er vi nået (opdateret pr. 31. december 2017)

Vi har sendt afgørelser i knap 5.000 sager, og vi har nu afsluttet den særlige indsats. I ca. 30 sager har det ikke været muligt at træffe en afgørelse i 2017. Alle parter er orienteret om, hvad der sker i de sager, og vi følger tæt op, så også de sidste sager bliver afgjort hurtigst muligt.

De forskellige typer af sager, som har været med i indsatsen, er angivet med hver sin farve (se forklaring under figuren).

Indsats ETAB - afslutning
Forklaring

  • Genoptagelse: Sager hvor vi tidligere har afgjort tab af erhvervsevne, og hvor der er bedt om genoptagelse i 2014 eller tidligere.
  • Revision: Sager hvor vi har tidligere har truffet en midlertidig afgørelse om tab af erhvervsevne og fastsat en dato for revision (dvs. det  tidspunkt hvor vi ser på sagen igen) i 2014 eller før.
  • Ny sag: Sager der afventer første afgørelse og er anmeldt i 2014 eller før.
  • Hjemvisning: Sager hvor Ankestyrelsen har hjemvist en afgørelse om erhvervsevnetab i 2014 eller før. En hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen har bedt os om at indhente flere oplysninger i sagen.
  • Resterende sager: Så langt er vi nået med at afgøre de 5.000 sager.

Læs mere

Læs hvad vi tidligere har skrevet den særlige indsats:

Nyhed fra 4. januar 2017

Nyhed fra 31. oktober 2016

Denne side er senest ændret den 02. marts 2018