Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gennemfører i 2017 en særlig indsats for at afvikle de ældste sager. Følg med i arbejdet på denne side.

I hele 2017 arbejder AES med at afvikle de 5.000 ældste arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne. Hver måned opdaterer vi denne side med en status for indsatsen.

Alle arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne fra 2014 eller før er omfattet af indsatsen i 2017.

Så langt er vi nået (opdateret 1. november 2017)

Figuren viser tidsplanen for at afvikle de knap 5.000 sager i løbet af 2017. Den sorte streg angiver, hvor langt vi er nået. I perioden til og med oktober har vi afgjort ca. 4000 sager, og vi mangler nu at afgøre ca. 700 sager. Vi har arbejdet målrettet med de ældste sager først, og der er nu kun 200 sager tilbage fra før juli 2014.

Vi har de sidste 2 måneder haft fuld kapacitet og har indhentet det, vi var kommet bagud i løbet af sommeren. Det er stadig vores klare forventning, at vi når i mål med alle sagerne i 2017.

De forskellige typer af sager, som er med i indsatsen, er angivet med hver sin farve (se forklaring under figuren).

Indsats ETAB - status efter oktober
Forklaring

 • Genoptagelse: Sager hvor vi tidligere har afgjort tab af erhvervsevne, og hvor der er bedt om genoptagelse i 2014 eller tidligere.
 • Revision: Sager hvor vi har tidligere har truffet en midlertidig afgørelse om tab af erhvervsevne og fastsat en dato for revision (dvs. det  tidspunkt hvor vi ser på sagen igen) i 2014 eller før.
 • Ny sag: Sager der afventer første afgørelse og er anmeldt i 2014 eller før.
 • Hjemvisning: Sager hvor Ankestyrelsen har hjemvist en afgørelse om erhvervsevnetab i 2014 eller før. En hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen har bedt os om at indhente flere oplysninger i sagen.
 • Resterende sager: Så langt er vi nået med at afgøre de 5.000 sager.


Sådan arbejder vi med sagerne

De ældste sager først
Arbejdet er tilrettelagt sådan, at vi får et hurtigt flow i sagsbehandlingen - samtidig med at kvaliteten i afgørelserne er høj. Vi er nu kommet så langt, at vi har set på alle de tilbageværende sager første gang. Vi arbejder nu på alle fire sagstyper parallelt, og vi har fortsat fokus på, at afgøre de ældste sager først.

Hvad arbejder vi med i denne måned?
I november arbejder vi med både nye sager, genoptagelser, revisioner og hjemvisninger. Der er ca. 300 revisioner, 200 nye sager, 150 genoptagelser og 50 hjemvisninger tilbage.

Hvad har vi arbejdet med ind til nu?

I oktober har vi:

 • Afgjort ca. 750 sager (heraf ca. 300 revisioner, 300 nye sager og 150 genoptagelser )

I september har vi:

 • Afgjort ca. 400 sager (heraf ca. 250 revisioner og 150 genoptagelser)

I august har vi:

 • Afgjort ca. 400 sager (heraf ca. 215 genoptagelser, 45 nye sager og 140 revisioner)

I juli har vi:

 • Afgjort ca. 300 sager (heraf ca. 200 genoptagelser, 45 nye sager og 55 revisioner)

I juni har vi:

 • Afgjort ca. 350 sager (heraf ca. 15 hjemvisninger, 160 nye sager, 100 genoptagelser og 75 revisioner)

I maj har vi:

 • Afgjort ca. 370 sager (heraf ca. 20 hjemvisninger, 200 nye sager, 100 genoptagelser og 50 revisioner)

I april har vi:

 • Afgjort ca. 300 sager (heraf ca. 80 nye sager, ca. 140 genoptagelser og ca. 80 revisioner)

I marts har vi:

 • Afgjort ca. 500 sager (heraf ca. 350 sager med revision og ca. 150 nye sager)

I februar har vi:

 • Afgjort ca. 400 sager (primært sager med revision)

I januar har vi:

 • Afgjort ca. 200 sager
 • Oplært ca. 40 nye sagsbehandlere specielt til indsatsen i 2017. De er nu alle i gang med arbejdet, og fra februar og frem vil der derfor blive afgjort flere sager end i januar. 

Læs mere

Læs hvad vi tidligere har skrevet den særlige indsats:

Nyhed fra 4. januar 2017

Nyheds fra 31. oktober 2016

Denne side er senest ændret den 10. november 2017