Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gennemfører i 2017 en særlig indsats for at afvikle de ældste sager. Følg med her på siden.

I hele 2017 arbejder AES med at afvikle de 5.000 ældste arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne. Hver måned opdaterer vi denne side med en status for indsatsen.

Alle arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne fra 2014 eller før er omfattet af indsatsen i 2017.

Så langt er vi nået (opdateret 1. juni 2017)

Figuren viser tidsplanen for at afvikle de 5.000 sager i løbet af 2017. Den sorte streg angiver, hvor langt vi er nået. Til og med maj har vi afgjort ca. 1.700 sager.

Vi afviger fra den planlagte sagsafvikling i april og maj og forventeligt også i juni, da vi har valgt at have særligt fokus på de ’tungere’ sager og samtidig gennemføre et oplæringsforløb. Det skal øge antallet af sager vi kan sagsbehandle pr. uge resten af året.

Vi forventer at træffe flere afgørelser igen i løbet af sommeren – og forventer fortsat at nå målet om at have afviklet bunken af sager ved året udgang.
De forskellige typer af sager, som er med i indsatsen, er angivet med hver sin farve (se forklaring under figuren).

Indsats ETAB - maj 2017

Forklaring

 • Genoptagelse: Sager hvor vi tidligere har afgjort tab af erhvervsevne, og hvor der er bedt om genoptagelse i 2014 eller tidligere.
 • Revision: Sager hvor vi har tidligere har truffet en midlertidig afgørelse om tab af erhvervsevne og fastsat en dato for revision (dvs. det  tidspunkt hvor vi ser på sagen igen) i 2014 eller før.
 • Ny sag: Sager der afventer første afgørelse og er anmeldt i 2014 eller før.
 • Hjemvisning: Sager hvor Ankestyrelsen har hjemvist en afgørelse om erhvervsevnetab i 2014 eller før. En hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen har bedt os om at indhente flere oplysninger i sagen.
 • Resterende sager: Så langt er vi nået med at afgøre de 5.000 sager.Sådan arbejder vi med sagerne

De ældste sager først
Vi fokuserer på at afgøre flest mulige sager så hurtigt som muligt, så den lange ventetid kan blive afsluttet - men det er ikke muligt at sige præcist hvornår i løbet af 2017, man får en afgørelse i den enkelte sag.

Arbejdet er tilrettelagt sådan, at vi får et hurtigt flow i sagsbehandlingen - samtidig med at kvaliteten i afgørelserne er høj. Det betyder blandt andet, at vi primært arbejder med én type sager ad gangen, og at vi hele tiden ser på de ældste sager først.

Hvad arbejder vi med i denne måned?
I juni arbejder vi med vi med alle 4 sagstyper: Hjemvisninger, nye sager, revisioner og genoptagelser. Desuden vil nogle af de sagsbehandlere som blev ansat i januar få ekstra oplæring, så flere kan træffe afgørelser

Hvad har vi arbejdet med ind til nu?

I maj har vi:

 • Afgjort ca. 370 sager (heraf ca. 20 hjemvisninger, 200 nye sager, 100 genoptagelser og 50 revisioner)

I april har vi:

 • Afgjort ca. 300 sager (heraf ca. 80 nye sager, ca. 140 genoptagelser og ca. 80 revisioner)

I marts har vi:

 • Afgjort ca. 500 sager (heraf ca. 350 sager med revision og ca. 150 nye sager)

I februar har vi:

 • Afgjort ca. 400 sager (primært sager med revision)

I januar har vi:

 • Afgjort ca. 200 sager
 • Oplært ca. 40 nye sagsbehandlere specielt til indsatsen i 2017. De er nu alle i gang med arbejdet, og fra februar og frem vil der derfor blive afgjort flere sager end i januar. 

Læs mere

Læs hvad vi tidligere har skrevet den særlige indsats:

Nyhed fra 4. januar 2017

Nyheds fra 31. oktober 2016

Denne side er senest ændret den 07. april 2017