Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gennemfører i 2017 en særlig indsats for at afvikle de ældste sager. Følg med i arbejdet på denne side.

I hele 2017 arbejder AES med at afvikle de 5.000 ældste arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne. Hver måned opdaterer vi denne side med en status for indsatsen.

Alle arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne fra 2014 eller før er omfattet af indsatsen i 2017.

Så langt er vi nået (opdateret 1. december 2017)

Figuren viser tidsplanen for at afvikle de knap 5.000 sager i løbet af 2017. Den sorte streg angiver, hvor langt vi er nået. I løbet af efteråret fik vi indhentet det, vi var kommet bagud henover sommeren, og nu arbejdes der målrettet, for at få de sidste sager afgjort.

I perioden til og med november har vi afgjort knap 4.700 sager, og vi mangler nu at afgøre ca. 300 sager. Vi bestræber os på, at sende alle afgørelser i løbet af december, men i enkelte sager, vil vi først kunne sende afgørelsen ud efter nytår på grund af juleferien.

De forskellige typer af sager, som er med i indsatsen, er angivet med hver sin farve (se forklaring under figuren).

Indsats ETAB december
Forklaring

 • Genoptagelse: Sager hvor vi tidligere har afgjort tab af erhvervsevne, og hvor der er bedt om genoptagelse i 2014 eller tidligere.
 • Revision: Sager hvor vi har tidligere har truffet en midlertidig afgørelse om tab af erhvervsevne og fastsat en dato for revision (dvs. det  tidspunkt hvor vi ser på sagen igen) i 2014 eller før.
 • Ny sag: Sager der afventer første afgørelse og er anmeldt i 2014 eller før.
 • Hjemvisning: Sager hvor Ankestyrelsen har hjemvist en afgørelse om erhvervsevnetab i 2014 eller før. En hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen har bedt os om at indhente flere oplysninger i sagen.
 • Resterende sager: Så langt er vi nået med at afgøre de 5.000 sager.


Sådan arbejder vi med sagerne

Hvad arbejder vi med i denne måned?
I december arbejder vi med de sidste ca. 300 sager som blandt andet omfatter ca. 75 revisioner, 50 nye sager, 60 genoptagelser og 15 hjemvisninger.

Hvad har vi arbejdet med ind til nu?

I november har vi:

 • Afgjort ca. 700 sager (heraf ca. 300 revisioner, 200 nye sager, 150 genoptagelser og 50 hjemvisninger)

I oktober har vi:

 • Afgjort ca. 750 sager (heraf ca. 300 revisioner, 300 nye sager og 150 genoptagelser )

I september har vi:

 • Afgjort ca. 400 sager (heraf ca. 250 revisioner og 150 genoptagelser)

I august har vi:

 • Afgjort ca. 400 sager (heraf ca. 215 genoptagelser, 45 nye sager og 140 revisioner)

I juli har vi:

 • Afgjort ca. 300 sager (heraf ca. 200 genoptagelser, 45 nye sager og 55 revisioner)

I juni har vi:

 • Afgjort ca. 350 sager (heraf ca. 15 hjemvisninger, 160 nye sager, 100 genoptagelser og 75 revisioner)

I maj har vi:

 • Afgjort ca. 370 sager (heraf ca. 20 hjemvisninger, 200 nye sager, 100 genoptagelser og 50 revisioner)

I april har vi:

 • Afgjort ca. 300 sager (heraf ca. 80 nye sager, ca. 140 genoptagelser og ca. 80 revisioner)

I marts har vi:

 • Afgjort ca. 500 sager (heraf ca. 350 sager med revision og ca. 150 nye sager)

I februar har vi:

 • Afgjort ca. 400 sager (primært sager med revision)

I januar har vi:

 • Afgjort ca. 200 sager
 • Oplært ca. 40 nye sagsbehandlere specielt til indsatsen i 2017. De er nu alle i gang med arbejdet, og fra februar og frem vil der derfor blive afgjort flere sager end i januar. 

Læs mere

Læs hvad vi tidligere har skrevet den særlige indsats:

Nyhed fra 4. januar 2017

Nyheds fra 31. oktober 2016

Denne side er senest ændret den 11. december 2017