Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Her på siden finder du Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledninger.

Vejledninger om:

Vejledninger om erhvervssygdomme:

Titel

Format

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005, 13. udgave.

html|pdf

Guide til at bruge vejledning om erhvervssygdomme

pdf

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven anmeldt før 2005

pdf 

Vejledning om arbejdsbetingede armlidelser anmeldt før 2005

html|pdf 

Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser

html|pdf 

Vejledning om anerkendelse af hørenedsættelse efter støj anmeldt før 1. januar 2005

html|pdf

Vejledning om arbejdsbetingede kontakteksemer anmeldt før 2005 

html|pdf 

Vejledning om arbejdsbetingede lænderygsygdomme anmeldt før 2005

html|pdf 

Vejledning om arbejdsbetingede tandskader

html

Vejledning om opløsningsmiddelforgiftning

html

Vejledninger om tab af erhvervsevne:

Titel

Format

Kort om 

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

html

 

Vejledning om fastsættelse af årsløn

html

pdf

Vejledning om fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller

html|pdf 

 

Vejledning om fradrag i erstatning for tab af erhvervsevne når skadelidte er tjenestemand eller lignende

html|pdf 

 

Teknisk vejledning om at fastsætte årsløn for skader sket i 2020

html

 

Vejledninger om behandlingsudgifter, beløb og ydelser:

Titel

Format

Vejledning om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadeforsikring

Supplerende skema til brug for det overordnede skøn over behandlingsudgifter (2016)

htmllpdf

pdf

Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2019

html

Diverse:

Titel

Format

Kort om 

Den vejledende méntabel

html

 

Vejledning om anerkendelse af skader ved håndsrækninger

pdf

 pdf

Vejledning om erstatning ved dødsfald

html

 pdf

Vejledning om særlig godtgørelse

html|pdf  

Vejledning om foreningers pligt til at tegne arbejdsskadesikring

html

 pdf

Vejledning om forældelse af krav efter arbejdsskader html|pdf  
Vejledning om genoptagelse af sager html  
Vejledning om genvurdering af sager html  

Vejledning om erstatningsordninger for uddannelsessøgende m.fl.

pdf

 

OBS: Indholdet under 'vejledning om erstatningsordninger for uddannelsessøgende m.fl. er under opdatering og er derfor ikke fuldt opdateret.

Vejledninger om internationale regler:

Titel

Format

Vejledning om EF-regler om social sikring

html

Vejledning om arbejdsskadesikring i forhold til forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

html 

Vejledninger om private erstatningssager:

Titel

Format

Vejledning i behandling af private forsikringssager

html|pdf 

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven

html|pdf 

Vejledning om vurdering af erhvervsevnetab for selvstændige erhvervsdrivende efter erstatningsansvarsloven

html|pdf

Vejledning om senfølger efter blødddelsskader

html

 

Denne side er senest ændret den 07. januar 2020