Arbejdsskadestyrelsen bliver til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Folketinget har i dag vedtaget lovforslagene om etablering af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der får ansvar for de opgaver, som Arbejdsskadestyrelsen har i dag. ATP skal fra den 1. juli 2016 drive Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som bliver en selvejende institution med egen bestyrelse.

I oktober 2015 fremlagde regeringen sin målsætning om udflytning af statslige arbejdspladser. Som en del af udflytningen er det besluttet at oprette den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som fra den 1. juli 2016 skal varetage de opgaver, som Arbejdsskadestyrelsen har ansvar for i dag, herunder arbejdsskadessager og private erstatningssager. ATP, der i forvejen løser en række statslige og kommunale opgaver, skal drive den nye institution.

Udover navneskiftet, medfører overgangen til ATP ingen ændringer for dig som borger. Arbejdsskadeloven forbliver uændret. Måden at vurdere sagerne på vil være den samme som i dag. Praksis for, hvornår man kan få anerkendt en arbejdsskade og tilkendt erstatning, bliver ikke ændret.

Fakta

  • Arbejdsskadestyrelsen har i dag cirka 400 årsværk. Medarbejderne bliver overdraget til ATP efter Lov om virksomhedsoverdragelse. Tjenestemænd bliver udlånt fra staten.
  • Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kommer til at bestå af en formand og 10 øvrige medlemmer, som alle bliver udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra arbejdsmarkedets parter.
  • ATP skal drive Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på omkostningsdækket basis og tjener således ikke penge på opgaven.
  • ATP driver i forvejen en række lovbundne ordninger, bl.a. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), der nu lægges ind under Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. ATP driver bl.a. også Feriekonto, Lønmodtagernes Garantifond og Udbetaling Danmark. Læs mere om ATP her:

Pressekontakt: Presseansvarlig Christian Frederik Mortensen på 2075 4835 og cfm@ask.dk.