Godtgørelse til personer, der har været indirekte udsat for asbestfibre

Fra den 1. januar 2016 er der mulighed for at ansøge om godtgørelse, hvis man er ægtefælle/samlever, tidligere ægtefælle/samlever eller forælder til en person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre.

Fra den 1. januar 2016 er der mulighed for at ansøge om godtgørelse, hvis man er ægtefælle/samlever, tidligere ægtefælle/samlever eller forælder til en person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre, har været indirekte udsat for asbestfibre, f.eks. ved vask af asbestfyldt arbejdstøj.

Det er et krav, at ansøgeren er blevet diagnosticeret med malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft). Derudover er der en række andre kriterier, der skal være opfyldt. Godtgørelsen udbetales per kulance og udgør et fast beløb på 170.000 kr. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som behandler ansøgningen og træffer afgørelse.

Du kan læse mere om de kriterier, der skal være opfyldt og ansøge om godtgørelse på siden Godtgørelse til indirekte asbestofre.