Nu kan fuldmagtshaver også udsætte svarfristen via Se Sag

Siden begyndelsen af november 2015 har det være muligt for dig eller din partsrepræsentant (fuldmagtskode 31) at udsætte svarfristen via Se Sag.

Denne funktion er nu blevet udvidet til også at omfatte fuldmagtshavere med fuldmagtskode 21. Det betyder, at blandt andet fagforbund nu har mulighed for at udsætte svarfristen på vegne af dig.

Har du spørgsmål om Se Sag er du velkommen til at kontakte Arbejdsskadestyrelsens support på 72 20 61 12.

Du kan læse mere om muligheden for at udsætte svarfrist i Se Sag.