Ny redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2015

Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse for Erhvervssygdomsudvalgets arbejde i 2015 er nu offentliggjort.

Redegørelsen beskriver de principielle drøftelser, som udvalget har haft i løbet af året, samt statistik over udvalgets behandling af sager, hvor der i 2015 er blevet behandlet 281 konkrete sager. Der er i redegørelsen desuden resuméer af udvalgte, konkrete sager behandlet i 2015, der illustrerer udvalgets praksis.

Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser har i 2015 været knyttet til fire temaer om psykisk sygdom, sygdomme efter udsættelse for mangan, sygdomme i bevægeapparatet og andre sygdomme. Drøftelserne af den nyeste forskning i 2015 har ikke ført til ændringer i udvalgets praksis eller på erhvervssygdomsfortegnelsen.

Derudover har udvalget i 2015 stadig haft særligt fokus på brystkræft efter natarbejde, som har fyldt meget i udvalgets drøftelser de senere år, og hvor praksis blev ændret i 2013 på baggrund af et udredningsarbejde.

På samme måde har udvalget i 2015 også haft fokus på hudkræftområdet efter at forskellige forstadier til hudkræft blev optaget på Erhvervssygdomsfortegnelsen i 2014.