Udtalelse fra Ombudsmanden

Ombudsmanden har den 26. maj 2016 udtalt sig om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider. Der er tale om en opfølgning på en udtalelse som Arbejdsskadestyrelsen og Beskæftigelsesministeriet afleverede i januar.

Ombudsmanden udtaler:

  • At han i lighed med Arbejdsskadestyrelsen ikke finder de lange sagsbehandlingstider vedr. tab af erhvervsevne tilfredsstillende.
  • At målsætningen for sagsbehandlingstiden vedr. tab af erhvervsevne er angivet til 21 måneder, hvilket er længere end før sagsbehandlingstiden begyndte at stige.
  • At det i et vist omfang er usikkert, om Arbejdsskadestyrelsens plan for nedbringelse af sagsbehandlingstiden er tilstrækkelig til at sagsbehandlingstiden vil falde inden for en overskuelig fremtid.

 Ombudsmanden beder herudover, inden udgangen af januar 2017, om en orientering om, hvordan det går med at nedbringe sagsbehandlingstiden.

 Konstitueret direktør for Arbejdsskadestyrelsen, Thomas Lund Kristensen, siger:

”Vi tager udtalelsen til efterretning, og er fortsat meget optagede af at få nedbragt de nuværende sagsbehandlingstider - uden at gå på kompromis med kvaliteten i afgørelserne.

Styrelsen har derfor sat ind med en række tiltag på flere områder. Der er blandt andet tilført flere sagsbehandlere til sagsbehandlingen.

Vi følger sagsafviklingen meget nøje og vil løbende vurdere, om der er behov for tiltag eller omprioriteringer for at fortsætte den planlagte sagsafvikling.

Samtidig arbejder både Arbejdsskadestyrelsen og ATP hårdt på at sikre en stabil drift i forbindelse med overdragelsen af sagsbehandlingen til ATP.” 

Læs Ombudsmandens udtalelse her