Sagsbehandlingstid

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid

I figuren nedenfor vises den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de sager, der er afsluttet. I figuren kan man således følge udviklingen i sagsbehandlingstiden. Sagsbehandlingstiden tælles fra den dato, hvor sagen er anmeldt til den dato, hvor sagen bliver afsluttet.

Figuren viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for henholdsvis nye sager og genoptagelser/revisioner. Der vises også den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager..

I forbindelse med behandlingen af en arbejdsskadesag skal vi tage stilling til, om skaden kan anerkendes som en arbejdsskade og om arbejdsskaden har medført et varigt mén og tab af erhvervsevne. Når vi behandler sagen, skal vi bruge oplysninger fra tilskadekomne, arbejdsgiver og læger for at undersøge, hvad der er sket, og hvad der kan være årsag til skaden eller sygdommen. Hvis skaden har medført varige følger, indhenter vi også oplysninger om det, for eksempel i form af en speciallægeerklæring.

Det tager tid at indhente oplysningerne i arbejdsskadesagerne og sagsbehandlingstiden er afhængig af, hvor mange oplysninger vi skal bruge for at sagen er oplyst tilstrækkeligt og korrekt. 

""

Sagsbehandlingstiden afhænger af afgørelsen

Sagsbehandlingstiden for en sag afhænger meget af, hvor kompliceret sagen er og hvor mange oplysninger vi skal indhente. Sagsbehandlingstiden afhænger også af om sagen indeholder en beregning af varigt mén og tab af erhvervsevne eller om den drejer sig om behandlingsudgifter (andre afgørelser).

I figuren nedenfor viser vi sagsbehandlingstiden for nye arbejdsskadesager målt i måneder fordelt på forskellige typer af afgørelser. Sagsbehandlingstiden tælles fra den dato, hvor sagen er anmeldt til den dato, hvor sagen bliver afsluttet.

I figuren kan du se sagsbehandlingstiden for sager afsluttet de seneste 3 år samt for det seneste kvartal.

Sagsbehandlingstiden er gjort op på forskellige typer afgørelser for at vise, at nogle afgørelser kræver en mere omfattende sagsbehandling end andre, for eksempel med indhentning af mange lægeerklæringer og oplysninger fra arbejdsgiver, kommune eller andre parter. Derudover kan du se den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for arbejdsskadesager uanset afgørelse.

""

Sagsbehandlingstid fordelt på tidsintervaller

Denne figur viser, hvordan sagsbehandlingstiderne fordeler sig forholdsmæssigt. Fx kan man se, at sager der har en sagsbehandlingstid over to år udgør en forholdsvis lille del af den samlede mængde sager.

""
""

Afslutning af sager indenfor 1 år

Figuren viser for de seneste syv kvartaler, hvor stor en andel af de nye arbejdsskadesager, der er afsluttet inden for 1 år efter at de er anmeldt.

""