Sagsbehandlingstid

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid

I figuren nedenfor vises den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de sager, der er afsluttet. Sagsbehandlingstiden tælles fra den dato, hvor sagen er anmeldt til den dato, hvor sagen bliver afsluttet.

Figuren viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for henholdsvis nye sager og genoptagelser/revisioner. Der vises også den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid Q3 2022

Sagsbehandlingstiden afhænger af afgørelsen

Sagsbehandlingstiden for en sag afhænger meget af, hvor kompliceret sagen er og hvor mange oplysninger vi skal indhente. Sagsbehandlingstiden afhænger også af om sagen indeholder en beregning af varigt mén og tab af erhvervsevne eller om den drejer sig om behandlingsudgifter (andre afgørelser).

I figuren nedenfor viser vi sagsbehandlingstiden for nye arbejdsskadesager målt i måneder fordelt på forskellige typer af afgørelser. Sagsbehandlingstiden tælles fra den dato, hvor sagen er anmeldt til den dato, hvor sagen bliver afsluttet.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid - efter type Q3 2022

Sagsbehandlingstid fordelt på tidsintervaller

Denne figur viser, hvordan sagsbehandlingstiderne fordeler sig forholdsmæssigt. Fx kan man se, at sager der har en sagsbehandlingstid over to år udgør en forholdsvis lille del af den samlede mængde sager.

Sagsbehandlingstid for førstegangssager - intervaller Q3 2022
Sagsbehandlingstid for revisioner, genoptagelser og intervaller Q3 2022

Afslutning af sager indenfor 1 år

Figuren viser, hvor stor en andel af de nye arbejdsskadesager, der er afsluttet inden for 1 år efter at de er anmeldt.

Sager afsluttet inden for 1 år Q3 2022