Dom fra Højesteret om anvendelse af § 16 om forskud ved modtagelse af ledighedsydelse

Højesteret har den 19. marts 2024 afsagt en dom om forskud på udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne i en konkret sag om ledighedsydelse.

Dommen omhandler en situation, hvor tilskadekomne på tidspunktet for AES' afgørelse modtog ledighedsydelse.

Højesteret fastslår, at reglen om forskud i § 16 også kan anvendes i situationen, hvor tilskadekomne er visiteret til fleksjob og modtager ledighedsydelse.

Det betyder, at der kan være ret til forskud i situationer, hvor tilskadekomne modtager ledighedsydelse, hvis nærmere betingelser er opfyldt. Samtidig betyder det, at AES skal foretage en konkret vurdering i den enkelte sag, om betingelserne for forskud er opfyldt, når tilskadekomne modtager ledighedsydelse.

Du kan kontakte AES, hvis du modtager ledighedsydelse og ønsker forskud. 
Hvis du modtager ledighedsydelse og er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne, kan du anmode AES om tage stilling til udbetaling af et forskud på din erstatning.

AES kan ikke selv udsøge tidligere afgørelser om afslag på forskud, hvor tilskadekomne modtog ledighedsydelse. AES genoptager derfor ikke tidligere anmodninger af egen drift. Hvis du tidligere har fået afslag på forskud, mens du modtog ledighedsydelse, kan du bede AES vurdere forskud på ny.