Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) behandler personoplysninger i sagsbehandlingen.

Er du arbejdsgiver?

I forbindelse med, at du som arbejdsgiver anmelder en arbejdsulykke, er det nødvendigt, at du videregiver personoplysninger til AES.
Som arbejdsgiver har du nemlig pligt til at anmelde en arbejdsulykke inden for lovens frister samt medvirke til at give oplysninger i forbindelse med arbejdsskadesagen.

Hvilke oplysninger skal du videregive?

Når du anmelder en arbejdsulykke i EASY, skal du videregive oplysninger om ulykken, herunder oplysninger om hvem, der er kommet til skade, og hvordan.
Herudover har du som arbejdsgiver pligt til at sende os de oplysninger, vi beder om i forbindelse med arbejdsskadesagen.

Det vil typisk være:

  • Ansættelseskontrakter
  • Oplysninger vedrørende sygemeldinger
  • Lønoplysninger

Hvis du allerede én gang har sendt oplysninger til os, registrerer vi dem og forventer ikke, at du fortsat opbevarer dem.

Hvilke oplysninger beder vi dig ikke om?

Vi henter også en række oplysninger andre steder end hos arbejdsgiveren.

Det kan fx være:

  • Kommunale oplysninger
  • Lægelige oplysninger

Derfor forventer vi ikke, at arbejdsgivere opbevarer disse oplysninger.

Hvor længe skal du opbevare oplysninger om arbejdsskadesager?

Vi behandler sagen ud fra de oplysninger, der er tilgængelige, og stiller ikke krav om, at du som arbejdsgiver opbevarer oplysninger om dine ansatte i en bestemt periode.

Det er din konkrete vurdering som arbejdsgiver, hvor længe du opbevarer oplysningerne – og derudover er det afhængig af de regler, der gælder, fx i persondataforordningen.

Skal du have en databehandleraftale med os?

Selvom du sender oplysninger om dine medarbejdere til os, skal du ikke have en databehandleraftale med os.

Som arbejdsgiver er du dataansvarlig for de persondata om ansatte, som du ligger inde med og videregiver til os ved anmeldelsen.

Vi er dataansvarlig for de persondata, som vi modtager fra arbejdsgivere, fordi vi er forpligtet til at modtage oplysningerne som led i behandlingen af arbejdsskadesager.

Der skal ikke laves en databehandleraftale mellem to dataansvarlige.

Det er kun, hvis den ene part optræder som databehandler for den anden, at der skal være en databehandleraftale.

Hvor længe gemmer vi personoplysninger?

Vi gemmer oplysningerne om dig, så længe der er behov for det i sagsbehandlingen af arbejdsskadesagen, Det betyder, at vi som hovedregel gemmer dine oplysninger i 30 år efter tilskadekomnes død ved erhvervssygdomme, 30 år efter hændelsen ved arbejdsulykker og altid 6 år efter seneste aktivitet på arbejdsskadesagen.  

Er du læge, fysioterapeut, kiropraktor el. lign.?

Skal du have samtykke fra den tilskadekomne, før du kan udlevere personoplysninger til os?

Nej. Det kræver ikke samtykke fra den tilskadekomne, før du kan udlevere oplysninger til os i forbindelse med en arbejdsskadesag eller en privat erstatningssag.

Det skyldes, at de oplysninger, du udleverer, er nødvendige for, at vi kan udføre vores myndighedsopgave og fastsætte den tilskadekomnes retskrav. Hvis vi ikke modtager de oplysninger, som vi efterspørger, kan det være til skade for den tilskadekomne. Har vi ikke alle relevante oplysninger, kan vi ikke gennemføre vores opgave med at vurdere arbejdsskaden og evt. erstatning. Vi kan derfor være nødt til at afvise at udbetale erstatning til den tilskadekomne.

Den brede rettighed er betinget af, at vi skriftligt orienterer den tilskadekomne eller den efterladte om, hvilke typer af oplysninger vi kan få brug for at indhente. Vi orienterer i det kvitteringsbrev, vi sender, når sagen bliver oprettet hos os. Her bliver den tilskadekomne også informeret om, at de har mulighed for at gøre indsigelse, og hvilke konsekvenser det har, hvis de siger nej til, at vi indhenter oplysningerne.

Læs mere om lovgrundlaget

Der er hjemmel til ovenstående i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e, og artikel 9, stk. 2, litra F.

Derudover har AES konkret hjemmel i national lovgivning i bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring § 37 stk. 2 og  § 37a.

Repræsenterer du en offentlig myndighed?

Skal du have samtykke fra den tilskadekomne, før du kan udlevere personoplysninger til os?

Nej. Det kræver ikke samtykke fra den tilskadekomne, før du kan udlevere oplysninger til os i forbindelse med en arbejdsskadesag eller en privat erstatningssag.

Det skyldes, at de oplysninger, du udleverer, er nødvendige for, at vi kan udføre vores myndighedsopgave og fastsætte den tilskadekomnes retskrav. Hvis vi ikke modtager de oplysninger, som vi efterspørger, kan det være til skade for den tilskadekomne. Har vi ikke alle relevante oplysninger, kan vi ikke gennemføre vores opgave med at vurdere arbejdsskaden og evt. erstatning. Vi kan derfor være nødt til at afvise at udbetale erstatning til den tilskadekomne.

Den brede rettighed er betinget af, at vi skriftligt orienterer den tilskadekomne eller den efterladte om, hvilke typer af oplysninger vi kan få brug for at indhente. Vi orienterer i det kvitteringsbrev, vi sender, når sagen bliver oprettet hos os. Her bliver den tilskadekomne også informeret om, at de har mulighed for at gøre indsigelse, og hvilke konsekvenser det har, hvis de siger nej til, at vi indhenter oplysningerne.

Læs mere om lovgrundlaget

Der er hjemmel til ovenstående i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e, og artikel 9, stk. 2, litra F.

Derudover har AES konkret hjemmel i national lovgivning i bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring § 37 stk. 2 og  § 37a.

Er du kommet til skade og har en sag hos os?

Hvis du er kommet til skade og har en sag hos os, bliver dine personoplysninger behandlet forskelligt alt efter hvilken type sag, du har hos os.

Her kan du læse, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet:

Arbejdsskadesag

 

Efterladt i arbejdsskadesag 


Privat erstatningssag - egen ulykkesforsikring


Privat erstatningssag - modpartens forsikring (udtalelse om varigt mén)


Privat erstatningssag - modpartens forsikring (udtalelse om erhvervsevne og evt. varigt mén)


Sag om handicaptillæg til SU

Er du vidne i en arbejdsskadesag?

Hvad er personoplysninger

Dine personoplysninger er de oplysninger om dig, som AES indhenter til brug for vores behandling af en arbejdsskadesag.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig

Her kan du læse, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet:

Hvis du ringer til os?

Hvis du ringer til os, kan du blive spurgt, om du vil sige ja til, at vi må optage samtalen. Vi bruger kun optagelsen til at uddanne vores medarbejdere og forbedre kundeoplevelsen. Vi optager kun samtalen, hvis du siger ja til det.

Hvis du har accepteret, at vi må optage din samtale, sletter vi optagelsen efter 2 måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte os.