AES' bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning

AES ledes af en bestyrelse og en direktør.

AES’ bestyrelse består af 10 medlemmer og en formand, der udpeges af beskæftigelsesministeren for en 4-årig periode. Arbejdsmarkedets parter indstiller henholdsvis 5 arbejdsgiverrepræsentanter og 5 arbejdstagerrepræsentanter.

Bestyrelsens medlemmer

AES' bestyrelse består af:

 • Bestyrelsesformand Bente Overgaard 
 • Fini Beilin (Direktør, DA)
 • Anders Just Pedersen (Underdirektør, DI)
 • Anne-Marie Røge Krag (Arbejdsmiljøchef, Dansk Erhverv)
 • Flemming Grønsund (Næstformand, FH)
 • Maria Klingsholm (Forbundssekretær, FOA)
 • Birthe Oest Larsen (Chefkonsulent, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)
 • Preben Meier Pedersen (Chefkonsulent, KL)
 • Lene Krabbe Dahl (Forbundssekretær, 3F)
 • Harun Demirtas (1. næstforperson, Dansk Sygeplejeråd)
 • Malene Mathisson-Hansen (Formand for Ansattes Råd, IDA)

Bestyrelsens opgaver og ansvar

AES’ bestyrelse har det overordnede ansvar for, at AES administreres hensigtsmæssigt og forsvarligt i henhold til lovbestemmelserne og under behørig hensyntagen til at sikre retssikkerheden for sagens parter

Bestyrelsens opgaver er blandt andet at:

 • Fastlægge overordnede mål og strategier for AES
 • Fastsætte servicemål, kvalitet mv. for administrationens arbejde samt løbende opfølgning
 • Træffe beslutning om økonomiske anliggender (fx takster, regnskab, budget, opfølgning, årsrapport med ledelsesberetning, lånoptagelse mv.)
 • Udpege revisorer og/eller aktuarer
 • Indstille bidragssatser til beskæftigelsesministeren
 • Træffe beslutning om større it-investeringer

Bestyrelsen har ikke ingen rolle eller kompetencer i forhold til den konkrete sagsbehandling og bestyrelsesmedlemmer i AES har efter loven ikke mulighed for at gå ind i konkrete sager. 

Direktøren for AES har ansvaret for den daglige ledelse af AES, under ansvar over for bestyrelsen.