Erhvervssygdomsudvalget

Erhvervssygdomsudvalget har to hovedfunktioner:

 • Udvalget vurderer konkrete arbejdsskadesager, hvor en sygdom ikke er omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme, men hvor der er en sandsynlighed for, at sygdommen skyldes arbejdet.

  Erhvervssygdomsudvalget indstiller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, om den konkrete sag kan anerkendes som en arbejdsskade.

  Formålet et at sikre, at sager om sygdomme, der skyldes arbejdet, bliver anerkendt, selvom de ikke står på erhvervssygdomsfortegnelsen.

  I sager om erhvervssygdomme, hvor der er risiko for, at den tilskadekomne dør indenfor meget kort tid, kan udvalgets formand alene vurdere den konkrete sag uden at indkalde hele udvalget til møde.

 • Erhvervssygdomsudvalget indstiller løbende til beskæftigelsesministeren, hvilke sygdomme der opfylder kravene for at blive optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen.

  Det skal sikre, at erhvervssygdomsfortegnelsen altid tager udgangspunkt i den nyeste forskning.

  For at en sygdom kommer på fortegnelsen over erhvervssygdomme, skal der være medicinsk dokumentation for en sammenhæng mellem sygdommen og arbejdet.

Udvalgets sammensætning

Erhvervssygdomsudvalget består af en formand samt otte andre medlemmer, der udnævnes for tre år ad gangen.

Beskæftigelsesministeren udnævner formand og medlemmer. Formanden udnævnes efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og medlemmerne bliver indstillet af Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, de offentlige arbejdsgivere og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. De indstiller hver et medlem. Ud over det indstiller Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark hver to medlemmer.

Læs mere: