Erhvervssygdomsfortegnelsen

Erhvervssygdomsfortegnelsen er en liste over erhvervssygdomme og de arbejdsmæssige påvirkninger, der kan give en bestemt sygdom.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende en sygdom som en arbejdsskade, hvis sygdommen opstår efter, at en person har været udsat for de påvirkninger, der er beskrevet i fortegnelsen.

Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Gældende

BEK nr. 1033 af 28/05/2021
Bekendtgørelse af fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

Gældende BEK nr. 1034 af 28/05/201
Bekendtgørelse af fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005


To fortegnelser fra 1. januar 2005

Fra 1. januar 2005 gælder to sideløbende fortegnelser. En for sygdomme der er anmeldt før 1. januar 2005 og en for sygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

Fra 1. januar 2005
Hvis en sygdom er anmeldt fra 1. januar 2005, behandler vi den efter den nye fortegnelse.

Før 1. januar 2005
Hvis en sygdom er anmeldt før 1. januar 2005, behandler vi sagen efter den fortegnelse, der gælder for sygdomme anmeldt før 1. januar 2005.

Vi behandler stadig sager, som er anmeldt før 2005, hvor vi vurderer sagen ud fra den gamle fortegnelse. Det gør vi, fordi en tilskadekommen kan bede os om at få genoptaget sin sag mange år efter vores afgørelse. Muligheden for at få genoptaget en sag standser først, når kravet er forældet.

Optagelse af sygdomme på fortegnelsen

Skal en sygdom optages på den nye fortegnelse (den der gælder fra 1. januar 2005), stiller arbejdsskadeloven krav om, at der skal være medicinsk dokumentation (lægeligt bevis) for, at en sygdom er opstået efter bestemte påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde er udsat for i højere grad end personer uden et lignende arbejde.

Skal en sygdom optages på den gamle fortegnelse (den der gælder før 1. januar 2005), stiller arbejdsskadeloven krav om, at sygdommen efter medicinsk og teknisk erfaring skal være forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde er udsat for i højere grad end personer uden et lignende arbejde.

De to krav lyder måske rimelig ens, men ændringen har betydet, at kravene til optagelse er lavere på den nye fortegnelse. Det har resulteret i, at flere sygdomme er optaget på fortegnelsen efter ændringen.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som reviderer fortegnelsen efter forhandling med Erhvervssygdomsudvalget. Både den gamle og den nye fortegnelse revideres stadig i takt med ny forskning om erhvervssygdomme.