Private erstatningssager - Love og praksis

Generelt

Nr. Dato Lov
1070 24/08/2018

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

9472 31/12/2000 Vejledning om stationærtidspunktet

 

Erstatning ved vaccinationsskader

Nr. Dato Lov
82 08/03/1978

Lov om erstatning for vaccinationsskader
Arbejdsskadestyrelsen varetager sager om vaccinationsskader sket før 1. januar 2004. Sagerne behandles efter "Lov om erstatning for vaccinationsskader" fra 1978, som gælder for skader sket før 2004.

1. januar 2004 overtog Patientforsikringen området. Sager om vaccinationsskader sket efter den dato administreres af Patientforsikringen.