Hvad er en erhvervssygdom?

En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, der skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under.

Det vil sige, at sygdommen skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og at sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den medicinske forskning. Sagt på en anden måde, så må det ikke være overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet.

Eksempler på erhvervssygdomme kan være:

 • Tennisalbue
 • Allergi
 • Høretab
 • Astma

Påvirkninger på arbejdet, som kan give nogle af de ovenstående sygdomme, kan være:

 • En arbejdsbevægelse, der bliver gentaget mange gange
 • Arbejde med armene hævet over skulderhøjde
 • Tungt løftearbejde
 • Arbejde i meget støjende omgivelser
 • Arbejde med farlige stoffer

Erhvervssygdomsfortegnelse

Erhvervssygdomsfortegnelsen er en liste over de erhvervssygdomme, der anerkendes som arbejdsskader, hvis en person har været udsat for bestemte påvirkninger på sit arbejde.

Når det er tilstrækkelig medicinsk forskning, som viser, at en sygdom skyldes en bestemt påvirkning optages sygdommen og påvirkningen på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Listen bliver løbende opdateret, så den dækker den nyeste forskning. Det gøres af Erhvervssygdomsudvalget, der består af repræsentanter fra blandt andet Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter.

Anerkendelse af en erhvervssygdom

For at få erstatning og andre ydelser som følge af en sygdom, skal sygdommen anerkendes som en arbejdsskade.

Der er to forskellige veje til anerkendelse:

 • Hvis sygdommen og påvirkningen, som er skyld i sygdommen, står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, anerkender vi sygdommen som en erhvervssygdom

 • Hvis sygdommen ikke står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan den stadig anerkendes som en erhvervssygdom, hvis Erhvervssygdomsudvalget indstiller til os, at der er overvejende sandsynlighed for, at sygdommen skyldes særlige forhold på arbejdet

Mere om erhvervssygdomme

Vejledninger om erhvervssygdomme

Du kan læse mere om erhvervssygdomme i vores vejledninger. Vejledningen beskriver betingelserne for afgørelser i erhvervssygdomssager