Skader sket på erhvervsskoler, produktionsskoler eller i erhvervspraktik

Skader, som er sket under uddannelse på en erhvervsskole, produktionsskole eller i forbindelse med erhvervspraktik fra folkeskolen, skal anmeldes til Undervisningsministeriet via systemet InzuBiz.