Handicaptillæg til SU

Hvis du har søgt om handicaptillæg til SU, kan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen bede AES om en vejledende udtalelse om din funktionsevne.

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der træffer afgørelse, om du kan få handicaptillæg til din SU.

Hvad er en vejledende udtalelse fra AES

Vi kan i en vejledende udtalelse vurdere:

  • Hvor meget din funktionsevne er nedsat på grund af din sygdom eller dit handicap, og

  • om din funktionsevne er så nedsat, at du ikke kan have et studiejob ved siden af dine studier.

Vi sender den vejledende udtalelse til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Lovgrundlaget for vores behandling af din sag er SU-lovens §7, stk. 3 og SU-bekendtgørelsens §32

Hvis du er uenig i den vejledende udtalelse fra AES, skal du gøre opmærksom på det til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, så de kan tage højde for det i afgørelsen af din sag. En udtalelse fra AES er kun vejledende, og du kan derfor ikke klage over udtalelsen alene.

Vi får din sag med bilag fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. 

Sagsbehandlingstiden afhænger af, om vi har brug for flere oplysninger, før vi kan udtale os i din sag. Det kan fx være en speciallægeerklæring eller journaler fra hospitaler eller læger, som har undersøgt dig.

Sagsbehandlingstiden afhænger af, om vi har brug for flere oplysninger, før vi kan udtale os i din sag. Det kan fx være en speciallægeerklæring eller journaler fra hospitaler eller læger, som har undersøgt dig.

Du og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan se alle dokumenter i din sag i AES i Se Sag.

Det er vores juridiske sagsbehandlere, som skriver den vejledende udtalelse. Vi har desuden en række lægekonsulenter tilknyttet, som kan medvirke i vurderingen af din sag.

Hvad er handicaptillæg til SU

Du har mulighed for at få et handicaptillæg, hvis du

  • går på en videregående uddannelse,
  • modtager SU eller slutlån, og
  • har et fysisk eller psykisk handicap der gør, at du ikke kan have et studiejob ved siden af dine studier

Ønsker du, at andre kan søge eller ændre SU og lån i minSU på dine vegne, eller at andre skal kunne kontakte os om din sag, skal du give dem en fuldmagt.