Erstatning til besættelsestidens ofre

Besættelsestidens ofre og deres efterladte kan få erstatning, hvis de er omfattet af loven om erstatning til besættelsestidens ofre.

Besættelsestidens ofre er først og fremmest danske statsborgere, der som følge af den tyske besættelse har pådraget sig en skade eller en sygdom, der nedsætter erhvervsevnen.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der afgør, om en person kan få erstatning eller hædersgaver.

Erstatningerne kan gives til personer der:

  • Har været deporteret til fængsel eller koncentrationslejr i udlandet

  • Har været tjenstgørende i mindst 6 måneder på danske eller udenlandske skibe under allieret kontrol i krigsfarvand

  • Har været aktivt engageret her i landet i mindst 1 år i organiseret modstandsarbejde, der har medført særlig hård fysisk eller psykisk belastning

  • Har sejlet med færøske fiskeskibe eller fisketransportskibe i krigsfarvand i mindst 6 måneder med henblik på at føre krigsforsyninger til allieret havn uden for Færøerne

Erstatningerne uddeles i form af flere forskellige ydelser:

  • Invaliditetserstatning

  • Hædersgave

  • Dækning af sygebehandling mv.

  • Begravelseshjælp

  • Efterladteerstatning

Læs mere: