Erstatning til besættelsestidens ofre

Satserne i lov om erstatning til besættelsestidens ofre reguleres efter forskellige regler.

Satserne for erstatninger og årslønsbeløb reguleres årligt pr. 1. april i samme forhold som lønnen for en statstjenestemand på skalatrin 12 med stedtillægssats II.

Satsen for begravelseshjælp reguleres årligt pr. 1. januar med satsreguleringsprocenten (jf. lov om en satsreguleringsprocent).

Satserne for hædersgaver fastsættes ved lov.

Gå til: