Erstatning til besættelsestidens ofre

Satserne i lov om erstatning til besættelsestidens ofre reguleres efter forskellige regler.

Satserne for erstatninger og årslønsbeløb reguleres årligt pr. 1. april i samme forhold som lønnen for en statstjenestemand på skalatrin 12 med stedtillægssats II.

Satsen for begravelseshjælp reguleres årligt pr. 1. januar med satsreguleringsprocenten (jf. lov om en satsreguleringsprocent).

Satserne for hædersgaver fastsættes ved lov.

Gå til:

  • Aktuelle satser for at se aktuelle satser
  • Alle satser for at se historiske satser (fra 1996) og fremtidige satser
  • Regulering for at se kilder til satsregulering de seneste år