Private erstatningssager

Taksterne for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af private erstatningssager fastsættes under hensyn til sagernes ressourceforbrug. Taksterne reguleres årligt pr. 1. januar.

Gå til: