COVID-19 og arbejdsskader

Her kan du læse om reglerne for arbejdsskadeerstatning til medarbejdere, som er blevet syge af COVID-19 på deres arbejde – samt om hvor mange arbejdsskader der er anmeldt.

Kan COVID-19 anerkendes som en arbejdsskade?

Ja, sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet.

Praksis er nærmere beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning.

Vejledningen kan findes her: Vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med covid-19 i perioden februar 2020 til udgangen af januar 2022.

For smitte efter 1. februar 2022 gælder den almindelige praksis for infektionssygdomme.

Anmeldelse af COVID-19 som arbejdsskade?

Arbejdstilsynet oplyser, at COVID-19 ikke længere skal anmeldelses som arbejdsskade.

Arbejdstilsynet har den 31. marts 2023 meddelt på sin hjemmeside, at COVID-19 pr. 1. april 2023 som udgangspunkt ikke længere skal anmeldes som arbejdsskade.
Arbejdstilsynet oplyser, at det skyldes, at Sundhedsstyrelsen pr. 1. april 2023 ændrer kategoriseringen af COVID-19 fra at være en alment farlig sygdom til at være kategoriseret som en smitsom sygdom som fx influenza. 

Læs mere om hvorfor COVID-19 ikke længere skal anmeldes som arbejdsskade her

Kan skader efter vaccination mod COVID-19 anerkendes som en arbejdsskade?

Der kan potentielt opstå situationer, hvor en person, der får vaccination mod COVID-19, efterfølgende oplever vaccinationsskader. Disse sager vurderes ud fra generel praksis om vaccinationsskader i forbindelse med arbejdet.  

Finansiering af forsikringsselskabers og selvforsikredes udgifter ved vaccinationsskader

Fra 1. juli 2022 er der vedtaget en lovændring som medfører, at staten refunderer udgifter, som forsikringsselskaberne og selvforsikrede arbejdsgivere har afholdt til erstatning og godtgørelse samt administration i sager om arbejdsulykker, der er en følge af arbejdsrelaterede vaccinationer mod covid-19.

AES har udsendt brev om dette, hvor deltaljerne om lovændringen fremgår.

Hvor mange arbejdsskader med COVID-19 er der anmeldt?

Pr. 5. december 2023 har AES modtaget 18.948 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19.

Tallene omfatter dels sager om selve sygdommen, dels fx sager om allergi som følge af brug af værnemidler. Tallet opdateres én gang om ugen.

Bemærk: Data kan ændre sig, også tilbage i tid, alt efter hvilket tidspunkt, data trækkes på. Det skyldes, at AES løbende modtager og afgør sager, og at der kan ske om-journalisering af sager i løbet af sagsbehandlingen. Herudover kan sager blive ændret i Ankestyrelsen eller lignende. Derfor kan sager optræde forskellige steder i datatrækket på forskellige tidspunkter.

Tidligere nyheder om COVID-19 som arbejdsskade