COVID-19 og arbejdsskader

Her kan du læse om reglerne for arbejdsskadeerstatning til medarbejdere, som er blevet syge af COVID-19 på deres arbejde – samt om hvor mange arbejdsskader der er anmeldt.

Kan COVID-19 anerkendes som en arbejdsskade?

Ja, sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet.

Praksis er nærmere beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning "Vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med covid-19 i perioden februar 2020 til udgangen af januar 2022".

Anmeldelse af COVID-19 som arbejdsskade?

Læs mere om anmeldelse af COVID-19 som erhvervssygdom og arbejdsulykke her :

Selvforsikrede offentlige arbejdsgivere

Arbejdstilsynet har desuden udgivet en ”Spørgsmål/Svar” målrettet de selvforsikrede offentlige arbejdsgivere, om hvordan de skal håndtere anmeldelse af COVID-19 som arbejdsskade.

Kan skader efter vaccination mod COVID-19 anerkendes som en arbejdsskade?

Der kan potentielt opstå situationer, hvor en person, der får vaccination mod COVID-19, efterfølgende oplever vaccinationsskader.

Arbejdstilsynet har lavet en praksisbeskrivelse om emnet, som kan læses her:

Finansiering af forsikringsselskabers og selvforsikredes udgifter ved vaccinationsskader

Fra 1. juli 2022 er der vedtaget en lovændring som medfører, at staten refunderer udgifter, som forsikringsselskaberne og selvforsikrede arbejdsgivere har afholdt til erstatning og godtgørelse samt administration i sager om arbejdsulykker, der er en følge af arbejdsrelaterede vaccinationer mod covid-19.

AES har udsendt brev om dette, hvor deltaljerne om lovændringen fremgår.

Hvor mange arbejdsskader med COVID-19 er der anmeldt?

Pr. 2. januar har AES modtaget 17.809 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19.

Tallene omfatter dels sager om selve sygdommen, dels fx sager om allergi som følge af brug af værnemidler. Tallet opdateres én gang om ugen.

Bemærk: Data kan ændre sig, også tilbage i tid, alt efter hvilket tidspunkt, data trækkes på. Det skyldes, at AES løbende modtager og afgør sager, og at der kan ske om-journalisering af sager i løbet af sagsbehandlingen. Herudover kan sager blive ændret i Ankestyrelsen eller lignende. Derfor kan sager optræde forskellige steder i datatrækket på forskellige tidspunkter.

Tidligere nyheder om COVID-19 som arbejdsskade