COVID-19 og arbejdsskader

Her kan du læse om reglerne for arbejdsskadeerstatning til medarbejdere, som er blevet syge af COVID-19 på deres arbejde – samt om hvor mange arbejdsskader der er anmeldt.

Kan COVID-19 anerkendes som en arbejdsskade?

Ja, sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet.

Hvilke betingelser er der, for at COVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade?

For at få anerkendt COVID-19 som arbejdsskade, skal man have fået sygdommen i forbindelse med sit arbejde.

Arbejdstilsynet har lavet en vejledning, som beskriver de nærmere betingelser for, hvornår sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, herunder om den kan anerkendes som en erhvervssygdom eller en ulykke.

Selvforsikrede offentlige arbejdsgivere

Arbejdstilsynet desuden udgivet en ”Spørgsmål/Svar” målrettet de selvforsikrede offentlige arbejdsgivere, om hvordan de skal håndtere anmeldelse af COVID-19 som arbejdsskade.

Eksempler på arbejdssituationer, hvor COVID-19 kan være en arbejdsskade

Nogle typer af arbejde indebærer en stærk formodning for, at medarbejderen er blevet udsat for smitte på sit arbejde.

Det gælder ansatte i sundhedsvæsnet som fx sygeplejersker der arbejder på intensivafdelingen, og er i direkte kontakt med smittede patienter. Det kan også være øvrige ansatte i sundheds- og socialsektoren, som i kraft af deres opgaver med tæt kontakt til patienter og personer, har stor risiko for at blive udsat for smitte.

Andre eksempler kan være en ansat på et plejehjem, der har været i kontakt med en COVID-19-smittet beboer, eller en politibetjent, der er blevet hostet i ansigtet.

I hvert enkelt tilfælde vil AES altid foretage en konkret vurdering af, om sygdommen kan betragtes som en arbejdsskade.

Kan skader efter vaccination mod COVID-19 anerkendes som en arbejdsskade?

Der kan potentielt opstå situationer, hvor en person, der får vaccination mod COVID-19, efterfølgende oplever vaccinationsskader.

Arbejdstilsynet har lavet en praksisbeskrivelse om emnet, som kan læses her:

Hvor mange arbejdsskader med COVID-19 er der anmeldt?

Pr. 23. maj har AES modtaget 14.725 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19.

Tallene omfatter dels sager om selve sygdommen, dels fx sager om allergi som følge af brug af værnemidler. Tallet opdateres én gang om ugen.

Bemærk: Data kan ændre sig, også tilbage i tid, alt efter hvilket tidspunkt, data trækkes på. Det skyldes, at AES løbende modtager og afgør sager, og at der kan ske om-journalisering af sager i løbet af sagsbehandlingen. Herudover kan sager blive ændret i Ankestyrelsen eller lignende. Derfor kan sager optræde forskellige steder i datatrækket på forskellige tidspunkter.

Tidligere nyheder om COVID-19 som arbejdsskade