Kan COVID-19 være en arbejdsskade?

Smitte med COVID-19, også kaldet coronavirus, vil i nogen tilfælde efter en konkret vurdering kunne anerkendes som arbejdsskade – enten som arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Almindeligt forekommende virussygdomme som f.eks. almindelig influenza kan normalt ikke anerkendes som en arbejdsskade.

Det skyldes, at der er en betydelig risiko for at blive smittet uden for arbejdssituationen, og at det derfor ikke kan sandsynliggøres, at smitten er en følge af arbejdets forhold. Det vil gælde ved de fleste tilfælde af COVID-19.

For at kunne anerkende smitte med COVID-19 som arbejdsskade, skal det derfor kunne sandsynliggøres, at personen har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet, eller at den smittede er udsat for en særlig risiko i forbindelse med sit arbejde. Det gælder for eksempel sundhedspersonale.

Det kræves også, at diagnosen COVID-19 er stillet. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er mistanke om sygdommen.

I alle tilfælde er det en konkret vurdering, om sygdommen vil kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Til arbejdsgivere:

Hvis du har en medarbejder med COVID-19, skal du som arbejdsgiver kun anmelde til dit forsikringsselskab, hvis:

  • Diagnosen COVID-19 (corona) er stillet
  • Der er sandsynlighed for, at din medarbejder er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde
  • Der er udsigt til ydelser efter loven, eller hvis tilskadekomne er sygemeldt mere end 5 uger

Der skal ikke ske anmeldelse alene på grund af smitterisiko eller karantæne på virksomheden.

Du kan læse mere om anmeldelse af ulykker her.

Til læger og hospitalsafdelinger:

Hvis du som læge behandler patienter med COVID-19, skal du kun anmelde til AES, hvis:

  • Der er sandsynlighed for, at patienten er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde. Det kan for eksempel være sundhedspersonale, der har behandlet patienter med COVID-19.

Generelt gælder, at læger skal anmelde til AES, når de konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en konstateret eller formodet erhvervssygdom. Det skal ske snarest muligt og senest 8 uger efter, at lægen eller tandlægen er blevet bekendt med erhvervssygdommen og den formodede sammenhæng med arbejdet.

Du kan læse mere om anmeldelse af erhvervssygdomme her.