Anmeld arbejdsulykke

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker.

Anmeld arbejdsulykke som arbejdsgiver


Anmeldelse af arbejdsulykker skal ske i det digitale anmeldesystem EASY på virk.dk. Læs mere om EASY, anmelderettigheder og anmeldelse af arbejdsulykker på virk.dk.

Særlige omstændigheder, hvor borgere eller andre selv skal anmelde arbejdsulykker

Der kan opstå særlige situationer, hvor en tilskadekommen borger eller en repræsentant på vegne af borgeren, selv er nødt til at anmelde en arbejdsulykke. Det kan fx være, hvis arbejdsgiveren ikke kan eller vil anmelde skaden eller hvis virksomheden ikke eksisterer længere eller er gået konkurs.