Anmeldelse af arbejdsskader

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker 

Hvis der er sket en arbejdsulykke i din virksomhed, har du som arbejdsgiver pligt til at anmelde den. Arbejdsgiver skal anmelde arbejdsulykker i det elektroniske anmeldesystem EASY på virk.dk.

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde erhvervssygdomme

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde sygdomme, der kan skyldes en patients arbejde (erhvervssygdomme) i det elektroniske anmeldesystem ESS på virk.dk.

Læger og tandlæger skal være opmærksomme på, at arbejdsulykker som hovedregel skal anmeldes af tilskadekomnes arbejdsgiver. Hvis man som læge eller tandlæge skal anmelde en arbejdsulykke på vegne af en patient, skal det anmeldes i det elektroniske anmeldesystem EASY (se nedenstående).
 

Særlige omstændigheder, hvor tilskadekomne eller andre selv skal anmelde arbejdsskader

Der kan opstå situationer, hvor tilskadekomne eller tilskadekomnes repræsentant (fx fagforbund) har mulighed for selv at anmelde en arbejdsulykke eller en sygdom. Det kan fx være, hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at anmelde skaden, eller hvis virksomheden ikke eksisterer længere eller er gået konkurs.

Sådan kan du eller din repræsentant anmelde en arbejdsskade:

Hvorfor skal arbejdsskader anmeldes?

Der er flere grunde til, at en arbejdsskade skal anmeldes:

 • Forebyggelse
  For at forebygge arbejdsskader på arbejdspladserne er det vigtigt at have så meget viden som muligt om, hvad der er årsagerne til arbejdsskader. Oplysningerne om de anmeldte arbejdsskader bliver brugt i det forebyggende arbejde for et sikkert arbejdsmiljø af Arbejdstilsynet sammen med virksomhederne. Læs mere om Arbejdstilsynets arbejde her
   
 • Mulighed for erstatning
  Du har som tilskadekomne måske ret til erstatning, hvis du har et varigt mén eller et tab af erhvervsevne på grund af en arbejdsskade. Læs mere på borger.dk
   
 • Frist for anmeldelse
  En arbejdsskade skal anmeldes inden for 1 år. Det er vigtigt at vide, at man som tilskadekommen selv skal anmelde en arbejdsskade, hvis ens arbejdsgiver, læge eller tandlæge ikke har overholdt sin pligt til at anmelde.