Anmeldelse af arbejdsskader

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker 

Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde en arbejdsulykker, hvis en af dine ansatte er kommet til skade under arbejdets udførelse. 

Følgende frister for rettidig anmeldelse er jf. arbejdsskadesikringsloven, gældende for dig som arbejdsgiver: 

”Du skal som arbejdsgiver senest 14 dage efter første fraværsdag anmelde en ulykke, såfremt ulykken har medført fravær fra tilskadekomnes sædvanlige arbejde ud over tilskadekomstdagen.

Du skal som arbejdsgiver senest 14 dage efter tilskadekomstdagen anmelde en ulykke, der ikke har medført fravær, hvis ulykken må antages at kunne begrunde krav på ydelser efter § 11 i arbejdsskadesikringsloven".

Arbejdsskader skal anmeldes i det elektroniske anmeldesystem "EASY" på Virk.

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde erhvervssygdomme

Som læge eller tandlæge har du pligt til at anmelde sygdomme, der kan skyldes en patients arbejde (erhvervssygdomme).

Erhvervssygdomme skal anmeldes i det elektroniske anmeldesystem ”ESS” på Virk.

Hvis en patient er kommet til skade på arbejdet som følge af en arbejdsulykke, har du som læge eller tandlæge ikke pligt til at anmelde arbejdsulykken.

Arbejdsulykker skal som hovedregel anmeldes af patientens arbejdsgiver.

Hvis du som læge vil anmelde en arbejdsulykke på vegne af patient, skal du gøre det via det elektroniske anmeldesystem ”EASY” (Se nedenstående afsnit ”Særlige omstændigheder…”).

Særlige omstændigheder, hvor tilskadekomne eller andre selv skal anmelde arbejdsskader

Der kan opstå situationer, hvor du som tilskadekomne eller tilskadekomnes repræsentant (fx fagforbund) har mulighed for selv at anmelde en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Det kan fx være, hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at anmelde skaden, eller hvis virksomheden ikke eksisterer længere eller er gået konkurs.

Sådan kan du eller din repræsentant anmelde en arbejdsskade:

Hvorfor skal arbejdsskader anmeldes?

Der er flere grunde til, at en arbejdsskade skal anmeldes:

 • Forebyggelse
  For at forebygge arbejdsskader på arbejdspladserne er det vigtigt at have så meget viden som muligt om, hvad der er årsagerne til arbejdsskader. Oplysningerne om de anmeldte arbejdsskader bliver brugt i det forebyggende arbejde for et sikkert arbejdsmiljø af Arbejdstilsynet sammen med virksomhederne. Læs mere om Arbejdstilsynets arbejde her
   
 • Mulighed for erstatning
  Du har som tilskadekomne måske ret til erstatning, hvis du har et varigt mén eller et tab af erhvervsevne på grund af en arbejdsskade. Læs mere på borger.dk
   
 • Frist for anmeldelse
  Som arbejdsgiver har du en frist på 14 dage til at anmelde en arbejdsulykke. Som læge eller tandlæge skal du anmelde erhvervssygdomme, så snart du får mistanke om dem. Hvis arbejdsgiver eller læge/tandlæge ikke anmelder, kan andre anmelde – f.eks. den tilskadekomne selv – og her gælder en frist på ét år. Læs mere om frister for at anmelde her.