Dine pligter som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre dine medarbejdere mod arbejdsskader, pligt til at anmelde arbejdsulykker og pligt til at give oplysninger til sagen.

Når du har en person ansat, skal du sikre vedkommende både ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme. 

For at sikre en ansat ved arbejdsulykker, skal du tegne en arbejdsskadeforsikring for vedkommende. For at opfylde din sikringspligt ved erhvervssygdomme, skal du betale bidrag til AES, hvilket sker automatisk, når du som arbejdsgiver indbetaler ATP bidrag.

For at sikre de ansatte ved arbejdsulykker, skal du tegne en forsikring gennem et privat forsikringsselskab.

Du har dog ikke pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for en person, der arbejder i din private husholdning under 400 timer om året. Selv om du ikke har pligt til at forsikre en sådan person, så har du stadig pligt til at anmelde det, hvis personen kommer ud for en arbejdsskade.

Pligt til at anmelde

Hvis en af dine ansatte kommer til skade ved en arbejdsulykke, har du pligt til at anmelde det, hvis medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Det kan for eksempel være dækning af behandlingsudgifter, erstatning for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. 

Du skal anmelde arbejdsulykker senest ni dage efter, at skaden er sket.

Småskader, som ser ud til at gå over uden længere sygemelding - som fx et blåt mærke - skal ikke umiddelbart anmeldes. Du skal dog anmelde arbejdsulykken, hvis tilskadekomne er sygemeldt i mere end 5 uger.

Skaden skal anmeldes, så snart du ved, at tilskadekomne vil være sygemeldt i mere end 5 uger eller ikke har genoptaget sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang senest fem uger efter skaden skete. Skaden skal så anmeldes senest på fem-ugers-dagen for arbejdsulykken.

Arbejdsulykker skal anmeldes gennem anmeldesystemmet EASY på virk.dk.

OBS. Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for, hvornår en skade skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Anmeldelse til Arbejdstilsynet sker også gennem det elektroniske anmeldesystem EASY. 

Pligt til at oplyse om sagen

Du har pligt til at hjælpe os med at skaffe oplysninger i sagen. Du skal altså svare på vores spørgsmål og sende de oplysninger, vi beder om.

Nogle gange modtager vi en anmeldelse om en skade fra tilskadekomne selv. I dette tilfælde beder vi dig om at besvare nogle spørgsmål om, hvorvidt du har kendskab til ulykken, samt hvorfor du ikke har anmeldt ulykken.

Hvis du ikke mener, at der er sket en ulykke, skal du meddele os det. Selv om du ikke mener, at der er sket en ulykke, har du altid pligt til at oplyse os om navnet på dit forsikringsselskab.

Særligt om dødsfald

Dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsskade, eller dødsfald der indtræffer på en arbejdsplads, skal anmeldes til AES inden for 48 timer på telefonnummer 20 42 63 97.

Skader sket under uddannelse og aktivering

Der gælder særlige regler for anmeldelse, hvis:

Bøder

Hvis du ikke overholder din pligt til at forsikre dine medarbejdere mod arbejdsskader, anmelde arbejdsulykker eller oplyse om sagen, straffes det med en bøde.