Sikringspligt for erhvervssygdomme

Reglerne om sikringspligt findes i Arbejdsskadesikringsloven kapitel 10.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring varetager opgaverne om udbetaling af erstatning for erhvervssygdomme. 

Som arbejdsgiver opfylder du din sikringspligt ved at betale bidrag til AES, der beregner og opkræver bidrag på basis af indbetalte ATP bidrag gennem Samlet Betaling. Dit bidrag til AES betales altså automatisk, når du som arbejdsgiver indbetaler ATP bidrag.

Hvem skal sikres?

Enhver, der antages til at udføre arbejde i en arbejdsgivers tjeneste, uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet, midlertidigt eller varigt, herunder personer, der gør tjeneste på dansk skib, skal sikres mod følger af erhvervssygdomme.

Personer, der arbejder i privat husholdning eller i privat tjeneste i sammenlagt under 400 timer om året, skal ikke sikres (Arbejdsskadesikringslovens § 48, stk. 6).

Hvad skal sikres?

Alt arbejde for arbejdsgiveren i Danmark og arbejde som midlertidigt udsendt til udlandet skal sikres. Arbejde i arbejdsgiverens private husholdning, som ikke overstiger 400 timer årligt, skal ikke sikres. Manglende overholdelse af sikringspligten er sanktioneret med bødestraf (Arbejdsskadesikringslovens § 82) og med pligt til betaling af erstatningsudgifter med videre (Arbejdsskadesikringslovens § 57).

Hvem skal foretage sikring?

Den private arbejdsgiver skal opfylde sin sikringspligt for følgerne af erhvervssygdomme, som rammer de ansatte. Dette gælder også for statsinstitutioner.

Arbejdsskadesikringsloven