Når skaden er anmeldt

Dit arbejdsskadeforsikringsselskab overtager erstatningsansvaret

Når du som arbejdsgiver har anmeldt en arbejdsskade, er det dit arbejdsskadeforsikringsselskab, som afholder udgifter ved skaden.

Det betyder, at dit forsikringsselskab betaler udgifterne ved at få behandlet sagen og eventuelle erstatninger.

Hvis en skade er sket på grund af en handling/undladelse, der også medfører erstatningsansvar efter erstatningsansvarsloven, hæfter arbejdsskadeforsikringsselskabet kun for ydelserne efter arbejdsskadeloven (Arbejdsskadesikringslovens § 77). Hvis erstatningsansvarsloven giver ret til yderligere erstatning, kan den tilskadekomne kræve den hos den ansvarlige skadevolder.

Udgifter på arbejdspladsen som følge af skaden

Har du som arbejdsgiver ekstraudgifter som følge af, at en af dine ansatte er kommet til skade, bliver de ikke dækket af det forsikringsselskab, hvor du har tegnet arbejdsskadeforsikring.

Du kan for eksempel ikke få dækket:

 • Udgifter til ansættelse af en vikar
 • Udgifter til overarbejdsbetaling til andre ansatte
 • Udgifter i forbindelse med din betaling af tilskadekomnes behandling på et privathospital
 • Udgifter til betaling af en advokat

  Dine rettigheder og pligter som arbejdsgiver

  Som arbejdsgiver er du normalt ikke part i arbejdsskadesager. Det betyder, at du ikke kan få lov til at se alle sagens oplysninger (du kan ikke få aktindsigt). Du kan dog få aktindsigt i oplysninger, der vedrører din egen virksomheds forhold.

  Du bliver part i ankesagen, hvis du klager over vores afgørelse om anerkendelse eller afvisning.

  Pligt til at oplyse

  Du har pligt til at medvirke til at oplyse sagen. Det vil sige, at du skal svare på spørgsmål, vi sender dig i forbindelse med vores sagsbehandling. Hvis du ikke svarer, kan du få en bøde.

  Ret til at klage

  Som arbejdsgiver kan du klage over vores afgørelse om, hvorvidt der er tale om en arbejdsskade - altså om der er sammenhæng mellem arbejdet og en skade.

  Du kan normalt ikke klage over erstatningens størrelse.

  Vil du klage, skal du sende klagen til os senest 4 uger efter, du har modtaget vores afgørelse.

  Vi går ud fra, at du har modtaget afgørelsen senest 5 dage efter, vi har sendt den. De 4 uger løber derfor fra denne dag.

  Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges den til hverdagen efter. Fristen udløber ved kontortidens ophør.

  Hvis du anker, er det vigtigt, at du orienterer dit forsikringsselskab. Derved sikrer du, at selskabet ikke udbetaler en erstatning til tilskadekomne, inden vi kan behandle klagen.

  Hvis du ikke er forsikret

  Hvis du ikke har tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring for dine ansatte, er du part under vores behandling af sagen, da du selv skal betale en eventuel erstatning til tilskadekomne.

  Som part har du ret til aktindsigt, og du kan klage over alle afgørelser i sagen. Altså både spørgsmålet om, hvorvidt en skade er en arbejdsskade og størrelsen på en eventuel erstatning.