Information til selvstændige

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle kan du frivilligt vælge at sikre mod ulykker og/eller erhvervssygdomme. Ved at tegne forsikring eller betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, bliver du omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Du kan sikre dig mod følger af:

  • Ulykker, ved at tegne en forsikring i et forsikringsselskab, der udbyder arbejdsskadeforsikringer
  • Erhvervssygdomme, ved at betale bidrag til AES. Læs mere på virk.dk

Du kan også vælge at gøre begge dele.

Har du ansatte?

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre dine ansatte ved at tegne en arbejdsskadeforsikring hos et arbejdsskadeforsikringsselskab og betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. AES-bidraget opkræves automatisk, når der indbetales ATP-bidrag for den ansatte.

Er din virksomhed et A/S, ApS, IVS eller andelsselskab?

Hvis din virksomhed er organiseret som et aktieselskab, anpartsselskab, iværksætterselskab eller andelsselskab, har du pligt til at sikre dig selv mod arbejdsskader. Dette gælder selv om, du er den eneste ansatte i dit selskab.

Undersøgelse af sagen

For at finde ud af, om du er selvstændig, spørger vi dig om:

  • Hvorvidt du er eneejer af virksomheden, eller hvor meget af virksomheden du ejer
  • Hvorvidt du er lønmodtager i virksomheden
  • Hvor længe du har været selvstændig
  • Hvilken selskabsform den selvstændige virksomhed drives under
  • Hvor og hvornår du har tegnet forsikring

Derudover indhenter vi oplysninger fra CVR-registeret, hvor virksomhedsformen er beskrevet. CVR står for Centralt Virksomheds Register og ejes af Erhvervsstyrelsen. Alle juridiske enheder og virksomheder skal være registreret i CVR.

De fleste af arbejdsskadelovens regler gælder også for forsikrede selvstændige erhvervsdrivende. Der gælder dog blandt andet særlige retningslinjer for fastsættelse af årsløn.