Udveksling af oplysninger mellem AES og kommuner

Udlevering af oplysninger efter anmodning fra AES

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ret til at indhente personoplysninger fra kommunerne uden samtykke fra den tilskadekomne, hvis oplysningerne er nødvendige for at træffe afgørelse i en konkret sag. Kommunerne har pligt til at udlevere de oplysninger, som AES anmoder om. Det følger af regler i arbejdsskadesikringsloven og databeskyttelsesforordningen.

Som medarbejder i en kommune er det dog vigtigt at være opmærksom på kun at udlevere de oplysninger, AES har anmodet om. Det betyder fx, at kommunen ikke må udlevere borgerens fulde sag, medmindre vi har bedt om netop dét.

Løbende udveksling af oplysninger

Ved behandling af arbejdsskadesager og opfølgning på sager efter sygedagpengeloven kan AES og kommunen udveksle oplysninger om oprettelse af:

  • Arbejdsskadesager
  • Sager om sygedagpenge
  • Sager om revalidering
  • Sager om fleksjob
  • Sager om førtidspension

AES og kommunen kan desuden udveksle oplysninger om:

  • Hvilke informationer, der er indhentet som dokumentation for arbejdsevnen
  • Hvorvidt der er truffet afgørelse om arbejdsevnen

Udvekslingen af oplysninger kan ske automatisk og uden borgerens samtykke.

Kommunen kan ikke se indholdet af oplysningerne uden et samtykke fra borgeren. Det vil sige, at kommunen må få besked om, at sager er afsluttet, men de har ikke adgang til at se indholdet af afgørelsen eller de oplysninger, AES har indhentet.

Adgang til at se alle oplysninger i en arbejdsskadesag

Hvis kommunen ønsker at se alle oplysningerne, det vil sige læse indhentede bilag og afgørelser, skal kommunen have samtykke fra borgeren. Det gælder også, hvis kommunen benytter Se Sag til at se arbejdsskadesager.