Sådan får du adgang til Se Sag

Forsikringsselskab

Hvis den tilskadekomne har givet sit forsikringsselskab en fuldmagt, kan forsikringsselskabet se sagen i Se Sag.

Arbejdsgivere kan ikke få adgang til Se Sag.

For at få adgang til Se Sag skal forsikringsselskabet gøre følgende:

 • Udfylde og indsende tilslutningsaftale til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (der skal kun udfyldes en enkelt tilslutningsaftale for forsikringsselskabet - ikke for hver enkelt medarbejder, der skal have adgang)
   
 • Når adgangen er oprettet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skal LRA (den person i forsikringsselskabet, som udsteder medarbejdercertifikater) tildele en attribut til de medarbejdercertifikater, der skal have adgang
   
 • Ny version af Se Sag
  I foråret 2021 er der kommet en ny version af Se Sag. For at få adgang til den nye version af Se Sag, skal du have den korrekte rettighed tilknyttet din Nem ID Medarbejdersignatur.

Bemærk: I en længere periode vil den nye og den gamle version af Se Sag være i drift samtidigt. Det betyder, at du kan opleve at have sager i både den gamle og den nye version Se Sag.

Yderligere oplysninger:
IT konsulent
Jesper Toftegaard
jto@atp.dk

Fuldmagtshaver

Fuldmagtshavere tildeles automatisk adgang til de sager, hvor de har en fuldmagt noteret i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsgivere kan ikke få adgang til Se Sag.

For at få adgang til Se Sag skal fuldmagtshaver gøre følgende:

 • Udfylde og indsende tilslutningsaftale til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
   
 • Når adgangen er oprettet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skal LRA (den person i forsikringsselskabet, som udsteder medarbejdercertifikater) tildele en attribut til de medarbejdercertifikater, der skal have adgang
   
 • Ny version af Se Sag
  I foråret 2021 er der kommet en ny version af Se Sag. For at få adgang til den nye version af Se Sag, skal du have den korrekte rettighed tilknyttet din Nem ID Medarbejdersignatur.

Bemærk: I en længere periode vil den nye og den gamle version af Se Sag være i drift samtidigt. Det betyder, at du kan opleve at have sager i både den gamle og den nye version Se Sag.

Yderligere oplysninger:
IT konsulent
Jesper Toftegaard
jto@atp.dk

Kommune

Kommuner  tildeles automatisk adgang til de sager, hvor den tilskadekomne er bosiddende i den pågældende kommune og hvor kommunen har indhentet en samtykkeerklæring fra tilskadekomne.

Arbejdsgivere kan ikke få adgang til Se Sag.

For at få adgang til Se Sag skal kommunen gøre følgende:

 • Udfylde og indsende tilslutningsaftale til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
   
 • Når adgangen er oprettet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skal LRA (den person i forsikringsselskabet, som udsteder medarbejdercertifikater) tildele en attribut til de medarbejdercertifikater, der skal have adgang
   
 • Ny version af Se Sag
  I foråret 2021 er der kommet en ny version af Se Sag. For at få adgang til den nye version af Se Sag, skal du have den korrekte rettighed tilknyttet din Nem ID Medarbejdersignatur.

Bemærk: I en længere periode vil den nye og den gamle version af Se Sag være i drift samtidigt. Det betyder, at du kan opleve at have sager i både den gamle og den nye version Se Sag.

Yderligere oplysninger:
IT konsulent
Jesper Toftegaard
jto@atp.dk

Information til NemID administrator

Medarbejdere, der skal have adgang til Se Sag, skal have et medarbejdercertifikat. Du kan læse mere om medarbejdercertifikater på denne side.

Derudover skal der være lavet en tilslutningsaftale med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Arbejdsgivere kan ikke få adgang til Se Sag.

Når adgangen er oprettet af AES, får NemID administratoren adgang til de rettigheder, som skal tildeles det medarbejdercertifikat, der skal have adgang til Se Sag. Nedenfor findes en vejledning for, hvordan attributten tildeles et medarbejdercertifikat samt et link til medarbejdersignatur.dk:

Yderligere oplysninger:
IT konsulent
Jesper Toftegaard
jto@atp.dk