Digital selvbetjening og PDF'er

Her finder du digitale løsninger og blanketter, du skal bruge, hvis du har en arbejdsskadesag.

Fuldmagt

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fuldmagt

Anvendes af tilskadekomne, når andre skal have adgang til en sag. Fuldmagt kan kun tildeles af den tilskadekomne. Arbejdsgiver kan ikke tildeles fuldmagt. AES opfordrer til at benytte den online fuldmagt. 

Læs vejledning til udfyldning af PDF blanket

Fuldmagt til brug i behandling af sager efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Anvendes af besættelsestidens ofre og deres efterladte.

Henlæggelse og genoptagelse

Henlæggelse

Anvendes af tilskadekomne eller tilskadekomnes repræsentant, når det ønskes, at AES henlægger en arbejdsskadesag.

Genoptagelse

Anvendes af tilskadekomne eller tilskadekomnes repræsentant, når det ønskes, at AES genoptager en arbejdsskadesag.

Klage

Klage

Anvendes ved klager over en afgørelse fra AES. Alle parter i en sag kan klage. OBS: Kan ikke bruges i private erstatningssager.

Private erstatningssager

Anmod om udtalelse i privat erstatningssag

Anvendes af parter i en privat erstatningssag, der ønsker at betale AES for en vejledende udtalelse i sagen. Åbner på virk.dk.

Læs om private erstatningssager

Udbetaling og udgifter

Udbetaling (kapitalisering)

Anvendes af tilskadekomne eller tilskadekomnes repræsentant, når erstatning for tab af erhvervsevne skal udbetales som et engangsbeløb.

Behandlingsudgiftsskema

Anvendes af forsikringsselskab til at dokumentere udgifter til behandlinger overfor AES.

Anmodning om opgørelse af erstatning i arbejdsskadesag

Anvendes af advokater eller fagforbund, når det ønskes, at AES opgør værdien af løbende erstatning for tab af erhvervsevne eller tab af forsørger i en arbejdsskadesag til brug for deres opgørelse af et eventuelt overskydende krav efter erstatningsansvarsloven.

Vikarer og selvstændige

Indberet vikarer

Anvendes af vikarbureauer. Det er vikarbureauers kunder, der skal betale AES-bidrag for vikarerne. Derfor skal vikarbureauer indberette, hvor mange timer vikarerne har arbejdet hos deres kunder.

Frivillig sikret i AES

Anvendes af selvstændige, som også kan blive sikret i AES. På den måde er de sikrede, hvis de bliver syge og får tilkendt erstatning for en anerkendt erhvervssygdom.