Særligt om dødsfald

Hvis en af dine ansatte dør på arbejdspladsen eller på grund af en arbejdsskade, skal du underrette os om dødsfaldet inden for 48 timer på telefonnummer 20 42 63 97.

Du har også pligt til at underrette det forsikringsselskab, du har tegnet arbejdsskadeforsikring hos.

Selv om du har underrettet os og dit forsikringsselskab, skal dødsfaldet også anmeldes som en arbejdsskade.