Regler om forældelse

Forældelsesfristen for arbejdsskader afhænger af, om der er tale om en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Arbejdsulykker

For arbejdsulykker gælder en 30-årig forældelsesfrist. Denne frist begynder at løbe fra det tidspunkt, ulykken sker.

Den lange forældelsesfrist, som 30-års fristen også kaldes, er absolut og kan ikke udskydes eller først begynde at løbe fra et senere tidspunkt. Når de 30 år er gået fra ulykkestidspunktet, kan yderligere krav ikke gøres gældende, da der er indtrådt forældelse.

Erhvervssygdomme

For erhvervssygdomme gælder en kort forældelsesfrist på 5 år.

Ved erhvervssygdomme er der ingen 30-årig forældelsesfrist, da en del sygdommene først udvikles mere end 30 år efter, at påvirkningen har fundet sted. Da den lange frist på 30 år regnes fra ophøret af den skadelige påvirkning, ville det i praksis betyde, at krav efter disse sygdomme ville være forældet, allerede inden sygdommen var brudt ud. Derfor ophævede man den lange frist på 30 år for forældelse af krav på ydelser som følge af erhvervssygdomme. 

Den korte forældelsesfrist løber fra det tidspunkt, hvor man havde kendskab til, at man havde et krav på (flere) ydelser, eller hvor det manglende kendskab til sit krav skyldes grov uagtsomhed.

Den korte forældelsesfrist på 5 år er ikke absolut og kan afbrydes.

Mere information