Hvad er en arbejdsulykke?

En ulykke er en fysisk eller psykisk skade - der kan være varig eller forbigående - som sker efter en hændelse eller påvirkning. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller vare højst fem dage. 

En ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af tilskadekomnes arbejde eller de forhold, det er foregået under.

Der skal med andre ord være sammenhæng mellem tilskadekomnes arbejde og årsagen til personskaden - det kaldes ifølge Arbejdsskadesikringsloven ”årsagssammenhæng”.

Hvis tilskadekomne tilfældigvis får en skade, mens han/hun er på arbejde, skyldes skaden ikke nødvendigvis arbejdet. Et eksempel på dette kunne være: Tilskadekomne rejser sig fra en stol og får en diskusprolaps.

Sådan undersøger vi en arbejdsulykke 

Før vi kan vurdere, om tilskadekomne har været udsat for en arbejdsulykke, skal vi have:

  • Arbejdsgiverens underskrift på, at hændelsen eller påvirkningen har fundet sted samt eventuelt yderligere oplysninger 
  • Oplysninger om arbejdsgiverens forsikringsselskab 
  • En lægeerklæring eller andre lægelige oplysninger, der beskriver den skade, der er opstået på grund af hændelsen eller påvirkningen
  • Vi vil eventuelt bede tilskadekomne og arbejdsgiveren om at give os flere oplysninger om hændelsen eller påvirkningen

Nogle gange vil vi spørge vores lægekonsulent, om der er årsagssammenhæng mellem skaden og hændelsen eller påvirkningen.

Vi undersøger ikke, om tilskadekomne eller arbejdsgiveren kunne have gjort noget for at undgå, at selve hændelsen skete.