Vejledninger og praksisbeskrivelser

Her på siden finder du Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledninger og praksisbeskrivelser - opdelt efter emner.

Arbejdsulykker


Anerkendelse af arbejdsulykker - praksisbeskrivelse for skader sket 1. januar 2020 eller senere

Anerkendelse af arbejdsulykker - praksisbeskrivelser for skader sket frem til 31. december 2019

Øvrige

Erhvervssygdomme
Tab af erhvervsevne
Varigt mén
Behandlingsudgifter
Beløb og ydelser
Erstatning ved dødsfald
Klage, genoptagelse og forældelse
Internationale regler
Private erstatningssager
Diverse