Notater

Titel

Format

Kort om 

Notat om psykiske arbejdsskader 

pdf

 

Notat om foreningers forpligtelse til at tegne arbejdsskadeforsikring for frivilligt arbejde i foreningens regi  

pdf

 

Notat om frivilligt arbejde (oktober 2012)

pdf

 pdf

Notat om redning af menneskeliv

pdf 

 pdf

Notat om de selvforsikredes rettigheder og pligter

pdf

 

Notat om Arbejdsskadestyrelsens håndtering af forsikringsselskabernes elektroniske optagelser (04. juli 2011)  

pdf

 

Notat om 400-timers reglen 

pdf

 pdf

Notat om skuldersygdomme 

pdf 

 

Notat om fastsættelse af varigt mén i sager om støjbetinget hørenedsættelse

pdf  

 

Notater gælder for arbejdsskader anmeldt før 1. januar 2004

Titel

Format

Notat om anerkendelse af erhvervssygdomme

html

Notat om anerkendelse af kortvarige skadelige påvirkninger

html

Notat om anerkendelse af pludselige løfteskader 

html

Notat om fastsættelse af varigt mén i sager om støjbetinget hørenedsættelse pdf