Information til tilskadekomne

Er du kommet til skade i forbindelse med dit arbejde, skal det anmeldes til din arbejdsgivers forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det kan være:

  • Hvis du har været ude for en ulykke i forbindelse med dit arbejde
  • Hvis du har fået en sygdom, der kan sættes i forbindelse med dit arbejde

Hvem skal anmelde arbejdsskaden?

I langt de fleste tilfælde skal du ikke selv gøre noget. Din arbejdsgiver eller læge sørger for at anmelde skaden og så modtager du et kvitteringsbrev fra os som Digital Post, hvis din ulykke eller sygdom registreres som en arbejdsskade.

På borger.dk kan du læse meget mere om, hvordan en arbejdsskadesag forløber og finde information om, hvilke muligheder og rettigheder du har som tilskadekommen.

I Se Sag kan du se, om din anmeldelse er oprettet hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og du kan herefter følge din sag derinde.