Hvad sker der, når du får en arbejdsskade?

Her kan du se hvordan det typisk foregår, når vi behandler en arbejdsskade.

Du kommer ud for en ulykke på dit arbejde eller bliver syg på grund af dit arbejde

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde din arbejdsulykke til sit forsikringsselskab.

Forsikringsselskabet behandler selv de mindre alvorlige ulykker. Hvis din ulykke er mere alvorlig, sender de sagen videre til os i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Det betyder, at mange ulykker slet ikke anmeldes til os, men klares af forsikringsselskabet.

Din læge eller speciallæge har pligt til at anmelde direkte til os, hvis du har fået en sygdom, der kan skyldes dit arbejde (en erhvervssygdom).

Hvad skal du gøre? 

Normalt skal du ikke selv gøre noget for at anmelde din skade. I helt særlige tilfælde kan du selv eller andre anmelde din arbejdsskade direkte til os.

0-3 måneder

AES begynder at behandle din sag

Når AES modtager anmeldelsen, sender vi et kvitteringsbrev til dig i din e-Boks.

Hvad skal du gøre? Du behøver ikke at gøre noget. Hvis du ikke ønsker, at vi skal behandle sagen, skal du give os besked om det.

Vi indsamler oplysninger om, hvad der er sket

Allerførst skal vi undersøge, om din ulykke eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade. Det gør vi ved at indsamle oplysninger om, hvordan skaden eller sygdommen er opstået. Fx spørger vi din arbejdsgiver og din læge. Normalt sender vi dig også et spørgeskema, du skal svare på.

Først når vi har alle oplysningerne, kan vi vurdere, om din ulykke eller sygdom, kan anerkendes som en arbejdsskade.

Hvad skal du gøre? Du skal svare på spørgeskemaet og sende det til os hurtigst.

Sagens parter giver sine kommentarer

Når vi har indsamlet oplysningerne, skal du, din arbejdsgivers forsikringsselskab og nogle gange din arbejdsgiver have mulighed for at give sine kommentarer til sagens oplysninger (det kaldes en partshøring).

Enten - Sagen kan ikke anerkendes

Du får en afgørelse fra os med en begrundelse for, hvorfor din sag ikke kan anerkendes.

Hvis din sag ikke kan anerkendes betyder det, at din ulykke eller sygdom ikke opfylder lovens betingelser for til at være en arbejdsskade.

Det betyder ikke, at vi ikke tror på, at du har været udsat for en ulykke eller er blevet syg.

60 % af de ulykker eller sygdomme, der bliver anmeldt til os, bliver ikke anerkendt som arbejdsskader, fordi lovens betingelser ikke er opfyldt.

Hvad skal du gøre? Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, kan du klage over den. Fristen for at klage er normalt 4 uger.

Eller - Vi vurderer, at du har en arbejdsskade

Du får ikke en afgørelse om anerkendelse på dette tidspunkt.

Hvis din skade eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, undersøger vi, om du skal have erstatning på grund af din arbejdsskade.

Hvad skal du gøre? Du behøver ikke gøre noget, før du hører fra os.

13 måneder

Vi indsamler oplysninger, når din helbredstilstand er stabil

Vi kan først vurdere dit varige mén, når din behandling er afsluttet og din arbejdsskade ikke udvikler sig mere – dvs. hverken bliver værre eller bedre. I nogle tilfælde kan det tage længere tid fx ved hjernerystelse eller efter en operation.

Det tager typisk seks til ni måneder, før en skade er stabil. Du får et brev, hvis vi udsætter din sag, mens vi venter på, at din tilstand bliver stabil.

Når din tilstand er stabil, henter vi nye oplysninger fra din læge og eventuelt en speciallæge. Vi kan fx bede dig om at få udfyldt en lægeerklæring, eller vi henter oplysninger fra de læger eller hospitaler, som har behandlet dig.

Hvad skal du gøre? Du skal huske at fortælle os, hvis du skal til undersøgelse eller opereres – vi får nemlig ikke automatisk besked.

Vi afgør din godtgørelse for varigt mén

Du får en afgørelse, når vi har vurderet dit varige mén. I afgørelsen står der begrundelsen for, at vi anerkender din ulykke eller sygdom som en arbejdsskade, og om du skal have godtgørelse for dit varige mén.

Man kan få godtgørelse for mén, hvis man har permanente helbredsgener på grund af skaden, og det varige mén er på mindst 5 %.

Det betyder, at du godt kan få anerkendt en arbejdsskade uden at få godtgørelse (hvis dit mén er under 5 %).

Hvad skal du gøre? Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, kan du klage over den.

13-21 måneder

Vi indsamler oplysninger om din jobsituation før og efter arbejdsskaden

Hvis din skade er så alvorlig, at du ikke kan tjene det samme som før på grund af arbejdsskaden, indsamler vi forskellige oplysninger om din løn og dine arbejdsopgaver før og efter skaden.

Vi henter oplysninger fra dig og din(e) arbejdsgiver(e) og måske fra kommunen, hvis du fx er sygemeldt.

Hvad skal du gøre? Du skal huske at fortælle os, hvis din jobsituation ændrer sig. Det kan fx være du får et nyt arbejde, begynder på en uddannelse eller får et fleksjob.

Vi afgør din erstatning for tab af erhvervsevne

Du får en afgørelse, når vi har vurderet dit tab af erhvervsevne. I afgørelsen står begrundelsen for, om du skal have erstatning for tab af erhvervsevne på grund af arbejdsskaden.

Man kan få erstatning for tab af erhvervsevne, hvis arbejdsskaden betyder, at man ikke kan tjene det samme som før. Man kan få erstatning, når erhvervsevnen er nedsat med mindst 15 %.

Hvis konsekvenserne af din arbejdsskade ikke er helt afklaret, kan vi træffe en midlertidig afgørelse. Det kan være tilfældet, hvis du har et midlertidigt fleksjob, er i arbejdsprøvning eller i gang med revalidering.

Du får en endelig afgørelse, når det er klart, hvad arbejdsskaden betyder for din jobsituation. Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager.

I ca. 4 % alle de sager, der anmeldes til os, ender borgeren i en jobsituation, hvor man skal have erstatning for tab af erhvervsevne.

Hvad skal du gøre? Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, kan du klage over den. Fristen for at klage er normalt 4 uger..