AES afgør, om du kan få godtgørelse for mén

Tilfælde hvor du kan få godtgørelse for mén

Anerkender vi din sag som en arbejdsskade, er næste skridt at vurdere, om du har fået varige mén af din skade, og om de er alvorlige nok til, at du har ret til godtgørelse – det vil sige et engangsbeløb som kompensation for de gener, du har på grund af skaden.

Du kan få godtgørelse for mén, hvis du opfylder følgende kriterier:

  • De gener og smerter, du har på grund af skaden, er permanente. Du kan altså ikke få godtgørelse som plaster på såret for midlertidigt ubehag eller smerter
  • Dit mén skal være på minimum 5 %. Du kan altså godt have permanente gener, der ikke er store nok til at få godtgørelse

I méntabellen kan du se en oversigt over de mén, der forekommer oftest, og hvor store de regnes for at være.

Sådan vurderer AES, om du kan få godtgørelse

Før vi kan afgøre, om du har ret til godtgørelse for mén, skal din tilstand være stabil, og det kan i nogle tilfælde tage noget tid. Fx kan det tage lang tid at afgøre de permanente følger af en hjernerystelse eller en diskusprolaps, da man sagtens kan have det dårligt i en periode, men ende med at få det fint på lang sigt. Når din tilstand er stabil, indhenter vi nye oplysninger om din tilstand fra din læge og måske en lægeerklæring fra en speciallæge. På den baggrund vurderer vi i samarbejde med vores ansatte lægekonsulenter, om dit mén er permanent, og om det er stort nok til, at du kan få godtgørelse.

Så lang tid tager en afgørelse af mén

Det er meget forskelligt fra skade til skade, hvornår man får en afgørelse, da det afhænger af, hvornår skaden er stabil. Typisk er skaden stabil efter  6-9 måneder, herefter kan vi undersøge tilstanden endeligt. Hvis vi vurderer, at der kommer til at gå noget tid, før din tilstand er stabil, vil vi udsætte din sag. Du vil få besked herom. 

Du kan se vores aktuelle sagsbehandlingstider.

Det skal du selv gøre

I denne fase kan du blive indkaldt til forskellige undersøgelser, som du skal gå til for, at AES kan vurdere dine mén. Vi kan også indhente kopi af din journal fra din læge, speciallæge eller hospital.

Du kan få overblik over din sag og se, hvilke breve vi sender og modtager i din sag i Se Sag.

Hvis du er uenig i vores afgørelse

Er du uenig i de afgørelser, vi har truffet i din sag, har du mulighed for at klage. Klager behandles af Ankestyrelsen, men de skal sendes til AES. Forsikringsselskabet har også mulighed for at klage over vores afgørelser. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder det, at min skade er stabil?

Det betyder, at det ikke er sandsynligt, at din skade bliver hverken værre eller bedre.

Jeg er blevet opereret. Har det betydning for, hvornår jeg får en afgørelse?

Ja, det kan betyde at din sag bliver udskudt, da vi er nødt til at afvente, at din tilstand er stabil efter operationen. 

Kan jeg få penge for svie og smerte?

Nej ikke efter arbejdsskadesikringsloven. Du kan kun få godtgørelse for mén, som er varige. Forbigående smerter og gener, kan du ikke få kompensation for.

Hvornår udbetales min erstatning?

Det er din arbejdsgivers forsikringsselskab, der udbetaler erstatningen, og det skal normalt ske senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet. Hvis ikke det sker, har du ret til renter fra forsikringsselskabet. Hvis forsikringsselskabet anker vores afgørelse, bliver udbetalingen udsat, så længe anken behandles. Hvis du vil vide mere om udbetaling af din erstatning, kan du kontakte din arbejdsgivers forsikringsselskab.

Hvad sker der, hvis min arbejdsgivers forsikringsselskab klager?

Hvis forsikringsselskabet er uenig i den afgørelse som AES træffer, kan de anke. Deres anke har opsættende virkning. Det betyder, at forsikringsselskabet ikke skal udbetale eventuel erstatning før, at anken er behandlet. Ankestyrelsen behandler klagerne.

Kan jeg få dækket udgifter til behandling og/eller genoptræning?

Hvis en skade kan anerkendes som en arbejdsskade, kan du i et vist omfang få dækket udgifter til behandling og/eller genoptræning. Det er et krav, at behandlingen i forvejen er tilskudsberettiget fra den offentlige sygesikring. Du skal sende regningerne til din arbejdsgivers forsikringsselskab.

Er min erstatning for mén kreditorbeskyttet?

Nej. Hvis du har behov for kreditorbeskyttelse, skal du oprette en særlig kreditorbeskyttet konto. Du kan få hjælp i din bank.

Hvis AES skal udbetale erstatningen, og du ønsker kreditorbeskyttelse, bedes du indsende oplysninger om kontonummer inden for 10 hverdage, efter at du har modtaget afgørelsen. Du bedes benytte nedenstående links.