Sagsbehandlingstider i AES

Antallet af igangværende sager er tæt på fordoblet siden 2020. Det betyder, at vi har lange sagsbehandlingstider. Vi er skarpt fokuseret på at nedbringe dem til et normalt niveau.

Lange sagsbehandlingstider

Antallet af igangværende sager er tæt på fordoblet siden 2020. Det betyder, at vi har lange sagsbehandlingstider. Der er flere årsager til, at sagsmængden er vokset:

  • Siden 2020 har vi fået et stort antal ekstra anmeldelser af sager – især på grund af COVID-19
  • I 2022 tog vi vores nye sagsbehandlingssystem ANS i brug. Perioden efter idriftsættelse har ført til, at vi har afsluttet færre sager end normalt.

 

Kortere sagsbehandlingstider i arbejdsskadesager frem mod 2025

Vi er skarpt fokuseret på at nedbringe sagsbehandlingstiderne, og vi forventer, at vi har normaliseret sagsbehandlingstiderne i løbet af 2024. 

Herefter fortsætter vi arbejdet med at få sagsbehandlingstiderne yderligere nedbragt.

Vi opgør vores sagsbehandlingstider som gennemsnit af alle sager. Der er stor variation i sagerne, og sagsbehandlingstiden vil afhænge af de konkrete forhold i den enkelte sag. Derfor vil sagsbehandlingstiden for nogle sager være kortere, ligesom den for andre sager vil være længere.

Figur: Prognose for sagsbehandlingstiderne i AES i perioden 2023 til 2025.