Aktuel sagsbehandlingstid for arbejdsskadesager

Vi arbejder målrettet med at skabe en god balance i vores sagsbehandling, så vi både afvikler nye og gamle sager i et højere tempo, end tilfældet er i dag. Hvert kvartal opdaterer vi de aktuelle tal, så du kan følge med i udviklingen.

Afhænger af den enkelte sag

Vi opgør vores sagsbehandlingstider som et gennemsnit af alle sager. Hvor lang tid, vi bruger på en sag, afhænger af, hvor mange oplysninger vi skal indhente og tage stilling til. 

I de komplicerede sager, typisk om tab af erhvervsevne, er der ofte brug for at indhente supplerende oplysninger. Sagsbehandlingstiden er derfor afhængig af, hvor mange oplysninger vi skal bruge, for at sagen er oplyst tilstrækkeligt og korrekt. I en del af sagerne afventer vi også, at der sker en kommunal afklaring af tilskadekomnes situation, så de oplysninger kan indgå i sagen.

Den nøjagtige sagsbehandlingstid vil derfor variere meget, fordi hver enkelt sag har sine detaljer og behandles individuelt. For nogle sager vil den være kortere end det aktuelle tal, for andre vil den være længere.

 

Type af afgørelseAktuel sagsbehandlingstid 2024 - 1. kvartal
(Gennemsnit for afsluttede sager)
Prognose for 2024
(Gennemsnit for afsluttede sager)
Nye sager - alle afgørelser12 måneder16-18 måneder
Ikke anerkendt6 måneder13-15 måneder*
Anerkendt uden erstatning14 måneder
Kun mén18 måneder
Tab af erhvervsevne32 måneder34-36 måneder
Andre afgørelser (fx dækning af udgifter)5 måneder(Ingen prognose)
Revisioner/Genoptagelser - alle afgørelser12 måneder12-14 måneder

*Prognosen udarbejdes som et samlet gennemsnit for nye sager uden tab af erhvervsevne

Følg den historiske udvikling

I figuren nedenfor kan du se den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de sager, der er afsluttet siden 2019. Sagsbehandlingstiden tælles fra den dato, hvor sagen er anmeldt til den dato, hvor sagen bliver afsluttet. Figuren viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for henholdsvis nye sager og genoptagelser/revisioner samt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid

Afslutning af sager inden for 1 år

Figuren viser, hvor stor en andel af de nye arbejdsskadesager, der er afsluttet inden for 1 år efter, at de er anmeldt.

Antal afsluttede sager inden for det første år

Sagsbehandlingstiden afhænger af afgørelsen

Sagsbehandlingstiden for en sag afhænger meget af, hvor kompliceret sagen er og hvor mange oplysninger vi skal indhente. Sagsbehandlingstiden afhænger også af om sagen indeholder en beregning af varigt mén og tab af erhvervsevne eller om den drejer sig om behandlingsudgifter (andre afgørelser).

I figuren nedenfor viser vi sagsbehandlingstiden for nye arbejdsskadesager målt i måneder fordelt på forskellige typer af afgørelser. Sagsbehandlingstiden tælles fra den dato, hvor sagen er anmeldt til den dato, hvor sagen bliver afsluttet.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid fordele på type af afgørelse

Sagsbehandlingstid fordelt på tidsintervaller

Denne figur viser, hvordan sagsbehandlingstiderne fordeler sig forholdsmæssigt. Fx kan man se, at sager der har en sagsbehandlingstid over to år udgør en forholdsvis lille del af den samlede mængde sager.

Sagsbehandlingstid for førstegangssager fordelt på intervaller
Sagsbehandlingstid for revisioner fordelt på intervaller