Antal arbejdsskadesager

I AES modtager vi normalt 50.000 sager årligt, hvor vi skal træffe afgørelse om skader i forbindelse med arbejdet. Bliv klogere på tallene for vores sagsportefølje her.

Igangværende sager

Når vi bruger betegnelsen ”igangværende sager” eller ”verserende sager”, henviser vi til de sager, vi stadig arbejder med, og som derfor ikke er afsluttet endnu. 

Antal igangværende sager

Oprettede og afsluttede sager

I figuren "Antal oprettede og afsluttede sager" kan du se, hvor mange arbejdsskadesager der oprettes og afsluttes i AES. Tallene vises sammen, fordi det giver det bedste indtryk af, hvordan vores sagsmængden har udviklet sig over tid. Udviklingen afhænger af, hvor mange nye sager der kommer ind, og hvor mange vi afslutter. 

I både 2021 og 2022 har vi afviklet betydelig færre sager, end der er oprettet. Det skyldes dels, at der er kommet ekstraordinært mange nye sager, primært på grund af Covid-19, og at vi har haft en forbigående lavere produktivitet, fordi vi har implementeret et nyt sagssystem. 

Tallene inkluderer både nye sager, revisioner og genoptagelser.

Antal oprettede og afsluttede sager