Afgørelser om tab af erhvervsevne

Få overblik over antallet af sager, hvor vi har vurderet, at der er et tab af erhvervsevne. Du finder både antallet af positive afgørelser og den gennemsnitlige procentdel for tab af erhvervsevne.

Statistikken er opdelt efter, om sagen vedrører en erhvervssygdom eller en ulykke.

 

Når du læser statistikken

Vær opmærksom på, at vi i 2022 har fået nyt system til sagsbehandling, hvilket betyder, at vi nu indsamler data på en anderledes måde. Tallene i denne og fremtidige rapporter kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere rapporter.

Bemærk også, at en sag kan indgå i statistikken flere gange. Det sker, hvis sagen har været genoptaget eller taget op til revision, og der findes flere bekræftende afgørelser om tab af erhvervsevne. I de sager fremgår totalprocenten for tab af erhvervsevne. 

Endelig har ændringer i lovgivning og retspraksis haft indflydelse på tallene. Statistikken er opdelt i sager med skadesår i 2003 og tidligere (den gamle arbejdsskadelov) og sager med en skadedato i 2004 og senere (den ny arbejdsskadereform). 

Samtidig har flere domsafsigelser betydet, at man har ændret praksis og derfor genoptaget en række sager. Det er bl.a. sket på baggrund af disse domme:

  • Højesteretsdommen fra 1998 om fradrag ved forudbestående lidelse
  • Højesteretsdommen fra 1999 om førtidspensionen
  • Højesteretsdommen fra 2002 om personer under revalidering
  • Højesteretsdommen fra 2003 om personer i flexjob
  • Højesteretsdommen fra 2006 om revalidering
  • Højesteretsdommen fra 2008 om genoptagelser
  • Højesteretsdommen fra 2010 om deltid