Sådan undersøger vi, om en sag er en erhvervssygdom

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal undersøge, om en sygdom kan anerkendes som en erhvervssygdom efter arbejdsskadesikringsloven, sender vi tilskadekomne eller fuldmagtshaver et spørgeskema, hvor vi beder om svar på følgende:

  • Hvilke arbejdsopgaver tilskadekomne havde, da sygdommen opstod

  • Hvor længe tilskadekomne har haft disse arbejdsopgaver

  • Hvornår bemærkede tilskadekomne sin sygdom første gang og hos hvilken arbejdsgiver

  • Hvorvidt tilskadekomne har været til læge på grund af sin sygdom

Tilskadekomne skal måske også undersøges på en arbejdsmedicinsk klinik, for at vi kan få en mere detaljeret beskrivelse af de påvirkninger, han/hun har været udsat for på arbejdspladsen. 

Det kan også være tilskadekomne skal undersøges af en speciallæge, hvis vi har brug for flere oplysninger om sygdommen (diagnose). Hvis vi vurderer, at en sygdom måske kan anerkendes som en erhvervssygdom, spørger vi tilskadekomnes arbejdsgiver, om han/hun er enig i beskrivelsen af arbejdsopgaverne.