Sygdomme på fortegnelsen over erhvervssygdomme

En sygdom kommer på fortegnelsen over erhvervssygdomme, når der er tilstrækkelig medicinsk forskning, som viser, at sygdommen skyldes en bestemt påvirkning.

Hvis tilskadekomne har en sygdom, som står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, skal det arbejde, tilskadekomne har udført opfylde de specielle betingelser, der gælder for, at netop denne sygdom opstår, før vi kan anerkende sygdommen som en arbejdsskade.

Eksempel - Eksem anerkendt efter fortegnelsen:
Gitte fik håndeksem efter seks måneders arbejde med rengøring, hvor hun brugte en uniform med knapper. Gitte havde ikke tidligere haft hudproblemer. En allergitest viste, at Gitte havde allergi over for nikkel. Arbejdsgiveren bekræftede, at knapperne i uniformen afgav nikkel.

Gitte fik eksemen anerkendt som erhvervssygdom, da eksemen var en følge af nikkel og står på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Sygdomme som ikke står på fortegnelsen over erhvervssygdomme

Hvis en sygdom ikke står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, afviser vi den ikke automatisk. Den kan muligvis stadig anerkendes som en erhvervssygdom.

Før det kan ske, skal den forelægges for Erhvervssygdomsudvalget. Herefter indstiller udvalget til os, om sygdommen kan anerkendes eller skal afvises som erhvervssygdom.

Vi beslutter i den konkrete sag, om der er grund til at sende en mulig erhvervssygdom til vurdering i Erhvervssygdomsudvalget. Vurderer vi, at der er en mulighed for, at arbejdet kan være skyld i en sygdom, sender vi den til udvalget.

Eksempel - Rygsmerter blev ikke anerkendt efter fortegnelsen:
Lone havde haft stillesiddende arbejde og fik rygsmerter. Hun havde ikke haft løftearbejde eller været udsat for andre påvirkninger som nævnt på fortegnelsen, på arbejdet. Rygsmerterne blev afvist som en erhvervssygdom.

Rygsygdomme står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, men påvirkningerne som Lone havde været udsat for opfyldte ikke betingelserne for anerkendelse. Der havde heller ikke været særlige påvirkninger på arbejdet, og der var derfor heller ikke grund til at forelægge sagen for Erhvervssygdomsudvalget.