Har du anmeldt din sygdom før eller efter 1. januar 2005?

Fra 1. januar 2005 er der to fortegnelser over erhvervssygdomme. 

Den gamle fortegnelse gælder fortsat for sygdomme anmeldt før 1. januar 2005, mens den nye fortegnelse gælder for sygdomme anmeldt 1. januar 2005 eller senere.

Vi behandler sagen efter den fortegnelse, som gjaldt på det tidspunkt, hvor sygdommen blev anmeldt.