Forskning og udredningsprojekter

Udredningsrapporter om erhvervssygdomme

Udredningsrapport om lænderygsygdomme

"Association between occupational exposures and chronic low back pain: a reference document"

2022

Senfølger efter elulykker

Afslutningsrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Maj 2022.

Udredning om PTSD

Udredning om forsinket posttraumatisk belastningsreaktion (delayed-onset PTSD) – et referencedokument på erhvervssygdomsområdet (SENPTSD)

April 2021

Udredningsrapport om erhvervsbetinget astma

Marts 2020

Udredning om stress på arbejdspladsen

Eksplorerende review om sammenhængen mellem belastende og længerevarende stresspåvirkninger på arbejdspladsen og udvikling af belastningsreaktion (fraset posttraumatisk belastningsreaktion).

Januar 2020

Udredning depressive lidelser forårsaget af stress på arbejdspladsen

Er depressive lidelser forårsaget af langvarig stress på arbejde? Et systematisk review med meta-analyse.

Januar 2020

Udredning om psykiske sygdomme efter vold og trusler

Videnskabeligt referencedokument: Vold på arbejdspladsen og psykiske helbreds konsekvenser: Et systematisk review med meta-analyse.

Marts 2019

Udredningen er på engelsk, men har dansk resumé.

Udredning om skuldersygdomme

Association between occupational mechanical exposures and subacromial impingement syndrome: A reference document.

Maj 2018

Udredningen er på engelsk, men har dansk resumé samt reviewers bemærkninger vedlagt.

Udredning af årsager til irritativt (toksisk) kontakteksem

Review of causes of irritant (toxic) contact eczema after occupational skin exposure.

December 2017

Udredningen er på engelsk, men har dansk resumé.

Andre rapporter og undersøgelser om erhvervssygdomme

Ændringer på Erhvervssygdomsfortegnelsen - opgjort marts 2017

Notat om oversigt over ændringer på fortegnelsen.

Marts 2017

Ældre rapporter

Risk of ischemic heart disease among welders

Risk of ischemic heart disease among welders: a systematic review with meta-analysis.

Rapport redigeret april 2014

Udredningsrapport om PCB

Risk of disease following occupational exposure to Polychlorinated Biphenyls.

June 2013

Delayed-onset PTSD (endelig udgave - tillæg til punkt 3)

A scientific review addressing delayed onset posttraumatic stress disorder and posttraumatic depression.

June 2013

Udredningsrapport asbestos lung cancer

Occupational asbestos exposure and lung cancer. Exposure-response relationship and consequences for low exposure levels. A scientific reference document on behalf of the Danish Working Environment Research Fund.

January 2013

Udredning om hudkræft

A Scientific Review Addressing Occupational Skin Cancer.

2013

Arbejde og dybe veneblodpropper i benene

Association of Work with Deep Venous Thrombosis in the legs. A literature review of the evidence.

Februar 2011

Endelig rapport - Arbejdsbetinget sygdom i hånd og underarm

Occupational musculoskeletal disorders of the arm and hand.

October 2010

 

Notat om den særlige indsats på plejeområdet 2009-2010

Oktober 2010

Occupational COPD

Correlations between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and various types of physical and chemical exposures at work. A scientific reference document on behalf of The Danish Working Environment Research Fund.

December 2009

What are the causes of cervical spinal degeneration

A systematic critical literature review.

October 2008

Udredningsrapport springerknæ

Is a jumper’s knee workrelated? A systematic review to find evidence for a possible case definition. 

September 2008

Udredningsrapport natarbejde og hjertesygdom

Review of the epidemiologic evidence concerning a causal relation between night shift work and ischemic heart disease.

2008

Udredningsrapport kviksølv hovedrapport

Reference document on exposure to metallic mercury and the development of symptoms with emphasis on neurological and neuropsychological diseases or complaints.

November 2007

Addenda:
1: The notice about the reference document

2: Description of selected neuropsychological tests

3: Extended tables for chapter 2

4: Extended tables for chapter 5

Udredningsrapport stress og psykiske sygdomme

The relationship between work-related stressors and the development of mental disorders other than post-traumatic stress disorder. A reference document on behalf of the Danish Work Environment Research Fund.

September 2007

Udredningsrapport skulder og overarm

Associations between work-related exposure and the occurrence of rotator cuff disease and / or biceps tendinitis. A reference document.

2007

Nightshift work and risk of breast cancer and other cancers

A critical review of the epidemiological evidence.

2007

Rapport om computerarbejde

A critical review of evidence for a causal relationship between computer work and musculoskeletal disorders with physical findings of the neck and upper extremity.

January 2006

Review - Osteoarthritis in the hip and knee

Influence of work with heavy lifting, climbing stairs or ladders, or combining kneeling/squatting with heavy lifting.

January 2006

Review - kroniske nakke-skuldersmerter

Chronic pain with physical findings in the neck-shoulder girdle and exposures in the workplace: A systematic review.

December 2006

Review - kroniske nakke-skuldersmerter

Dansk resume.

December 2006

Rapport om karpaltunnelsyndrom og computerarbejde

Carpal tunnel syndrome and the use of computer mouse and keyboard. A Review.

October 2005

Rapport om underanmeldelse af kræftsygdomme

Anmeldelse af udvalgte arbejdsbetingede kræfttilfælde (1994-2002) til Arbejdsskadestyrelsen.

Marts 2005

Ph.D-afhandling "Lifting injuries and concepts of occupational low back injury"

Resumé.

2002

Benchmarkingsprojekt om processer i Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsdirektoratet

Gode begrundelser - hvordan?

Juni 2001

Rygbelastninger i fiskeriet

Vurdering af belastninger inden for fiskerierhvervet særligt med henblik på rygbelastninger.

Januar 1998

Udredning om psykisk arbejdsbelastning og hjertesygdomme

Work related stressors and the development of ischemic heart disease. A reference document on behalf of the Danish Work Environment Research Fund.

Review of occupational exposure to manganese

Review of occupational exposure to manganese and the potential health effects of such exposure.

Review night-shift work and breast cancer

Correlations between permanent nightshift work and/or recurring nightshift work and the development of breast cancer (Cancer Mammae).

Arbejdsbetinget håndeksem, psykosociale forhold og arbejdsmarkedstilknytning

Ph.d. projekt.

Beskrivelse af arbejdsskader 1995-2000

En registerundersøgelse.

Coal and lung fibrosis review

Exposure to coal dust and the risk of developing anthracosis and lung fibrosis.

Review - Exposure to quartz dust or sand and the risk of development of connective tissue diseases

Exposure to quartz dust/sand (crystalline silica) and the risk of development of connective tissue diseases (for instance scleroderma) and kidney diseases (for instance glomerulonephritis).

Frisørarbejde og risiko for kræft

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser samt metaanalyse.

Udredningsrapport om lyskebrok:
Risk and prognosis of inguinal hernia in relation to occupational mechanical exposures

A systematic review of the epidemiologic evidence.

2012.

Occupational exposure to knee loading and the risk of osteoarthritis of the knee, meniscal knee lesions and pre-patellar bursitis

Review.

Rapport om fiskeres arbejdsforhold, herunder specielt om belastningen for lænderyggen

Resumé.

Den særlige indsats på rengøringsområdet 2007-2008

Notat.