Nyt fra Erhvervssygdomsudvalget

Nyt fra Erhvervssygdomsudvalget - 1. halvår 2022

Juli 2022

Erhvervssygdomsudvalget justerer rammerne for forelæggelsespraksis af PTSD-sager

Erhvervssygdomsudvalget har på to møder, senest d. 22. juni 2021 drøftet en ny udredning om posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Udredningen og Vestre Landsrets dom af 26. juni 2020 har givet grundlag for at justere rammerne for, hvornår en arbejdsskadesag om PTSD kan forelægges for Erhvervssygdomsudvalget.

Nyt fra Erhvervssygdomsudvalget i 2020

December 2020

Orientering om principielt møde i Erhvervssygdomsudvalget 2020

Maj 2020