Resuméer af konkrete sager i Erhvervssygdomsudvalget

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke kan anerkende en sygdom efter fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan vi i stedet lade Erhvervssygdomsudvalget vurdere den konkrete sag. 

Udvalget mødes omkring 11 gange om året for at vurdere de konkrete sager. I alt vurderer medlemmerne hvert år omkring 300 sager. Efter hvert møde offentliggør AES et antal sager for at vise, hvordan praksis er. 

Du finder resuméerne af de konkrete sager på undersiderne her. Sagerne er fordelt i årstal og emner.